Jeigu policija įtaria, kad jūs padarėte nusižengimą, jūs galite būti sulaikytas. Tokioje situacijoje, nesant specialaus teisėjo leidimo, jūs galite būti laikomas ne ilgiau kaip 48 valandas. Praėjus šiam laikui, jus turite būti paleistas į laisvę arba sulaikytas ilgiau, t. y. suimtas, remiantis specialiu ikiteisminio tyrimo teisėjo leidimu. 

Jeigu jūs jau oficialiai esate pripažintas įtariamuoju arba kaltinamuoju, jūs taip pat galite būti sulaikytas. Taip gali atsitikti, jeigu valdžios institucijos turi pagrindą prašyti teisėjo leisti jus suimti (paskirti kardomąjį kalinimą). Tokiu atveju, prieš pristatant ikiteisminio tyrimo teisėjui, jus gali laikyti ne ilgiau kaip 24 valandas. 

Čia galite plačiau paskaityti apie laikino sulaikymo pagrindus, nurodytus Baudžiamojo proceso kodekse.  

Laikinai sulaikius asmenį, jis netenka laisvės, todėl gali jaustis ypač bejėgis ir pažeidžiamas. Todėl policija neturėtų sulaikyti žmonių neturėdama tam teisinio pagrindo.    

Apie šį Gidą

Šioje atmintinėje paaiškinamos situacijos, kada ir kaip jus gali laikinai sulaikyti, pagrindinės jūsų teisės po sulaikymo, kur jūs būsite laikomas ir kaip su jumis turi būti elgiamasi, taip pat kaip turi būti sprendžiamas jūsų paleidimo į laisvę klausimas. Atmintinėje taip pat paaiškinama, kaip jūs galite apskųsti visus su jūsų sulaikymu susijusius klausimus. Tačiau ne bet koks jūsų fizinės laisvės suvaržymas gali būti laikomas jūsų sulaikymu. Daugiau apie tai skaitykite toliau. 

Kas nėra laikinas sulaikymas?

Svarbu žinoti, kad ne bet koks jūsų fizinės laisvės suvaržymas gali būti laikomas jūsų sulaikymu. Pavyzdžiui, kai kaskart esate policijos nuovadoje, nelaikoma, kad esate sulaikytas ar suimtas. Kartais jus gali pakviesti padėti tyrimui ir atsakyti į klausimus, tačiau, atlikę savo teisėtą pareigą bendradarbiauti baudžiamajame procese, jūs galite laisvai išeiti iš patalpų.   

Kiekviena situacija yra labai skirtinga, todėl žmogaus teisės apibrėžia tam tikrus kriterijus, kuriais vadovaudamasis galite įvertinti, ar jus tikrai laikinai sulaikė. Šie kriterijai yra tokie: būdas, kuriuo buvote sulaikytas, vieta, kurioje esate laikomas, ir trukmė, kiek ilgai esate laikomas. Pavyzdžiui, jeigu jūs buvote atgabentas prievarta, uždarytas į ankštą, draudžiamą pašaliniams ar net izoliuotą vietą, iš kurios negalite išeiti ir kurią griežtai prižiūri policijos pareigūnai, tai greičiausiai laikytina sulaikymu. Sulaikyti jus gali ir tuomet, kai pats niekieno neverčiamas atėjote į policijos nuovadą. Todėl visada yra svarbu paklausti, ar jūs galite iš nuovados laisvai išeiti.  

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×