priverstinis gydymas ir psichinės sveikatos priežiūra

Tam tikrose situacijose jūs galite patekti į psichinės sveikatos priežiūros įstaigą. Tačiau tai turi būti padaryta teisėtai ir turi būti gerbiamos jūsų žmogaus teisės.

Gydymas psichinės sveikatos priežiūros įstaigoje turėtų būti savanoriškas ir pagrįstas jūsų informuotu sutikimu. Informuotas sutikimas reiškia, kad gydytojai pateikė informaciją apie jūsų ligą, ir jūs sutinkate su būtinu gydymu. Nepaisant to, galite patekti į psichinės sveikatos priežiūros įstaigą, jei turite psichinį sutrikimą ar negalią, kuriam tokia praktika reikalinga. Tokiais atvejais jūs būsite pradėti gydyti psichinės sveikatos priežiūros įstaigoje be jūsų sutikimo.

Priverstinio gydymo tipai

Lietuvos įstatymai leidžia taikyti keturias priverstinio gydymo praktikos rūšis:

  1. kai tai reikalinga jūsų ar visuomenės saugumui, arba kai jūs nebegalite pasirūpinti savimi
  2. kai Teismas nusprendžia, kad įvykdėte nusikalstamą veiką būdami nepakaltinami, ir kad psichinės sveikatos priežiūros įstaigos pagalba būtina 
  3. kai Teismas nurodė, kad baudžiamojoje byloje turi būti atliktas psichinį vertinimas
  4. buvimas psichinės sveikatos priežiūros įstaigoje gali būti būtina apsaugos priemonė kol vyksta baudžiamasis procesas, jei jūsų gebėjimai rūpintis savimi neegzistuoja arba yra itin sumažėję

Priverstinis gydymas ir žmogaus teisės

Žmogaus teisės draudžia neteisėtą ir savavališką psichinės sveikatos priežiūrą. Todėl valdžios institucijoms reikia rimtų argumentų riboti jūsų laisvę, jiems reikia laikytis aiškiai nustatytų procedūrų ir jie neturi elgtis su jumis nepagarbiai. Gydymo procese gali būti pažeistos tokios žmogaus teisės kaip teisė į laisvę ir saugumą, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į gyvybę, elgiamasi nehumaniškai ar žeminančiai, vykdomas kankinimas, taip pat gali būti pažeista teisė į asmeninį gyvenimą.

Apie šį Gidą

Šiame Gide bus paaiškinta, kada jūs galite būti įtrauktas į psichinės sveikatos priežiūros įstaigą, kokia informacija jums turėtų būti teikiama, kokios tvarkos turėtų būti laikomasi ir kaip su jumus turėtų būti elgiamasi.

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×