Teisėti apribojimai

Saviraiškos laisvė gali būti ribojama, jeigu šią teisę įgyvendinantis asmuo ar asmenų grupė pažeidžia kito asmens ar asmenų grupės teises arba pagrindines visuomenės vertybes. Bet kokie apribojimai turi būti pagrįsti ir išimtiniai – taikomi tik individualiais atvejais.

Teisių suderinamumas

Viešos kalbos, straipsniai ir kitos saviraiškos formos gali stipriai pažeisti kito asmens ar asmenų grupės interesus ar net pakurstyti prievartą ar neapykantą. Taigi vieno asmens ar asmenų grupės saviraiškos laisvė turi būti suderinama su kito asmens ar asmenų grupės teisėmis. Saviraiškos laisvė gali būti ribojama, kai šią laisvę įgyvendinantis asmuo ar asmenų grupė pažeidžia kito asmens ar asmenų grupės teises arba pagrindines visuomenės vertybes.

Ši nuostata taip pat taikoma prieigos prie informacijos laisvei. Pavyzdžiui, žvalgybos tarnybų pareigūnams ir medicinos personalui draudžiama atskleisti informaciją, kurią jie sužinojo eidami savo pareigas.

Vertinimo kriterijai

Vis dėlto visi saviraiškos laisvės apribojimai turi būti teisėti ir išimtiniai – taikomi tik individualiais atvejais. Taigi policija, teismai, valstybinės įstaigos ir net privačios bendrovės ir organizacijos privalo įrodyti, kad bet kokia apribojimo priemonė

  • yra nustatyta įstatymuose;
  • skirta pasiekti įstatymų numatytą tikslą;
  • yra būtina norint užtikrinti šį įstatymų numatytą tikslą;
  • ir yra proporcinga. 

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×