šeima

Šeima yra faktiniai ar teisiškai pripažinti asmeniniai dviejų partnerių santykiai, taip pat santykiai tarp tėvų ir vaiko. Teisę užmegzti ir palaikyti šiuos santykius, taip pat teisę jų neužmegzti gina žmogaus teisės.

Šeima ir žmogaus teisės

Mes visi turime tam tikrą vaidmenį šeimoje, nesvarbu mes ar mūsų tėvai sukūrė šeimą. Beveik kiekvieną dieną vartojame žodį "šeima" aptardami įvairius klausimus.

Žmogaus teisės saugo glaudžius asmeninius ryšius (santykius) tarp jūsų ir jūsų šeimos narių. Ši teisė vadinama teise į privataus ir šeimos gyvenimą.

Bet kaip išsamiai esame informuojami apie įvairias teises ir pareigas, įskaitant tas, kurios taikomos kitiems šeimos nariams - sutuoktinui, tėvams ar vaikui? Ar galime patys nuspręsti visus klausimus, susijusius su mūsų reprodukcine sveikata?

Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą apima įvairius aspektus, tokius kaip:

teisė spręsti visus klausimus, susijusius su reprodukcine sveikata, įskaitant jūsų pasirinkimą nesudaryti šeimos

  • teisė žinoti savo kilmę
  • jūsų teisė kurti šeimą, įskaitant santuoką, civilinę partnerystę ir įvaikinimo klausimus
  • santykius su partneriu ar sutuoktiniu, įskaitant sutuoktinio teises ir pareigas
  • santykius su vaiku kaip vaiko tėvais, įskaitant tėvų valdžią
  • santykius su savo tėvais kaip jų vaiku, įskaitant išlaikymą 

Apie šį Gidą

Šiame Gide bus paaiškinta "šeimos" sąvoka ir situacijos, kurios dažniausiai gali turėti įtakos jūsų reprodukcinėms teisėms, sutuoktinio ar tėvų teisėms ir pareigoms ar jūsų vaiko teisėms. Taip pat bus paaiškinta, kaip įvairūs veiksmai tokiose situacijose gali trukdyti jūsų teisei į privataus ir šeimos gyvenimą.

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×