Jūs galite parašyti pareiškimą Žmogaus teisių komitetui, jeigu esate įsitikinęs, kad Lietuvos (ar kurios nors kitos valstybės, kuri yra pasirašiusi Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir jo fakultatyvinį protokolą valstybės pareigūnai ar institucijos pažeidė jūsų žmogaus teises. 

Tačiau yra keletas sąlygų, į kurias privalote atsižvelgti prieš pateikdami skundą:

Jūsų teisių pažeidimas turi būti susijęs žmogaus teisėmis, kurios įtvirtintos Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte ir jo protokoluose

Komitetas negali tirti skundų, kurie nesusiję su pakto saugomomis žmogaus teisėmis.  

pavyzdys Žmogaus teisių komitetas negali nagrinėti jūsų skundo dėl jūsų turtinių teisių ar  valstybinės mokesčių politikos. 

Pažeidimą turi būti padariusi valstybinė institucija arba pareigūnai

Komitetas negali tirti privačių bendrovių, tarptautinių organizacijų ar privačių asmenų, kurie neatstovauja Lietuvos valstybinėms įstaigoms, sprendimų ar veiksmų.

Jūs galite skųsti tik pažeidimą, padarytą jūsų ar kito asmens, kuriam jūs turite teisę atstovauti, atžvilgiu

Jūs negalite skųsti kito asmens žmogaus teisių pažeidimo, jeigu neturite raštiško šio asmens sutikimo arba teisės jam atstovauti. Pavyzdžiui, jūs galite skųstis dėl kito asmens žmogaus teisių pažeidimo, jeigu jums buvo išduotas įgaliojimas, suteikiantis jums teisę taip daryti, arba jeigu jūs esate šio asmens įstatyminis atstovas, pavyzdžiui, vienas iš nepilnamečio tėvų arba globėjas.   

išimtis Jūs galite pateikti skundą dėl pažeidimo, padaryto kito asmens atžvilgiu, be pastarojo raštiško sutikimo, tačiau tokiu atveju jūs turėsite įrodyti, kad iš šio asmens nebuvo įmanoma gauti tokio sutikimo (pavyzdžiui, asmuo mirė ar dingo). 

Prieš skųsdamiesi Žmogaus teisių komitetui, pirmiausia jūs turite pateikti skundą institucijai, atsakingai už tokių problemų išsprendimą Lietuvoje

Komitetas negali tirti galimo jūsų teisių pažeidimo, jeigu jūs nebandėte spręsti problemos, pirmiausia pasinaudodamas visomis įprastinėmis teisinės gynybos priemonėmis, kurios yra nustatytos nacionaliniuose įstatymuose. 

pavyzdys Jeigu manote, kad jūsų bylą nagrinėjantis teisėjas nesuteikė jums galimybės išdėstyti savo argumentų, jūs privalote dėl to pateikti skundą aukštesnės instancijos teismui. Jeigu aukštesnės instancijos teismas neišnagrinėja jūsų skundo arba nepašalina pažeidimo, tik tuomet jūs galite teikti skundą Žmogaus teisių komitetui.

Savo skundą turite pateikti iškart po to, kai pasinaudojote visais galimais nacionaliniais (vidaus) gynybos mechanizmais

Pareiškimą su visais papildomais dokumentais turite išsiųsti komitetui kuo greičiau. Nors pareiškimo išsiuntimui nėra nustatyto galutinio termino, komitetas gali atsisakyti jį nagrinėti, jeigu jis bus pateiktas praėjus 5 metams po paskutiniojo nacionalinio sprendimo priėmimo dienos. 

Jūsų žmogaus teisių pažeidimo neturi būti išsprendusi ar išnagrinėjusi kita žmogaus teisių gynimo institucija

Jeigu Lietuvos teismai ar valstybinės valdžios institucijos, arba tarptautiniai teismai pašalino ar atlygino pažeidimu padarytą žalą, Žmogaus teisių komitetas nepriims jūsų pareiškimo.  

pavyzdys Jeigu jūs skundžiate situaciją, kurią jau ištyrė Europos žmogaus teisių teismas, jūsų skundas dėl šio konkretaus pažeidimo nebus priimtas.

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×