Mūsų platforma

Netrukus bus pasiekiama 8 Europos valstybėse

Įrankis

Ką rasi Žmogaus teisių gide

  • Žmogaus teisės per temas
  • Rasti pagalbos
  • Naršyti išteklius
  • Institucijos ir organizacijos
  • Konkrečiai valstybei būdingas turinys ir kalbos
  • Išbandykite savo žinias

Mūsų misija ir vizija

Kiekvienas turi teisę žinoti savo teises

Žmogaus teisių gidas yra Europos žmogaus teisių švietimo platforma. Ji siūlo švietimo priemones ir išteklius žmogaus teisių klausimais visai visuomenei ir ekspertams bei tarnauja kaip bendradarbiavimo tinklas organizacijoms ir viešojo sektoriaus institucijoms žmogaus teisių švietimo srityje. Žmogaus teisių gidas buvo sukurtas remiantis idėja, kad kiekvienas turi teisę žinoti savo teises.

Mūsų misija – teikti konkrečiai šaliai būdingus, daugiakalbius, atviros prieigos ir patogius vartotojui švietimo apie žmogaus teises išteklius, padedančius asmenims ir ekspertams suprasti žmogaus teises ir ugdyti žmogaus teisių taikymo konkrečiose situacijose kompetencijas. Mūsų vizija – sukurti bendrą Europos platformą, kuri padėtų didinti ir įtvirtinti bendrą piliečių, ekspertų ir institucijų supratimą apie žmogaus teises ir jų atsakomybę, taip prisidedant prie informuotos ir atsakingos visuomenės, grįstos demokratijos, gero valdymo ir teisės viršenybės principais.

Mūsų istorija

Sukurta Baltijos šalyse

Žmogaus teisių gidą Baltijos šalių iniciatyva sukūrė Rygoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Baltic Human Rights Society“. Žmogaus teisių gidas pirmą kartą buvo publikuotas Latvijoje (2016 m.), vėliau – Estijoje ir Lietuvoje (2017 m.). Žmogaus teisių gidas tapo Europos platforma, kai pradėjo veikti Bulgarijoje (2019 m.), Slovėnijoje (2021 m.) ir Slovakijoje (2021 m.). Planuojama, kad ateityje Gidas bus pristatytas Prancūzijoje (2023 m.) ir Kroatijoje (2023 m.).

Mūsų tinklas

Prisidėti prie švietimo apie žmogaus teises Europoje ir už jos ribų

— Baltic Human Rights Society (Latvija)
— Bulgarijos Helsinkio komitetas (Bulgarija)
– Estijos žmogaus teisių centras (Estija)
– Zagrebo žmogaus teisių rūmai (Kroatija)
— Institut international des droits de l’Homme et de la paix (Prancūzija)
— Žmogaus teisių balsas (Lietuva)
— Žmogaus teisių stebėjimo institutas (Lietuva)
— NVO teisės institutas (Lietuva)
— Helsinkio žmogaus teisių komitetas Slovakijoje (Slovakija)
— Taikos institutas – Šiuolaikinių socialinių ir politinių studijų institutas (Slovėnija)

Žmogaus teisių gidas pirmą kartą buvo išleistas Baltijos šalyse finansiškai remiant Nyderlandų užsienio reikalų ministerijai (2013-2016). Žmogaus teisių gido turinys ir naujos funkcijos, tokios kaip žinių vertinimo įrankis, teisių sąvadas, teismų praktika ir infografikai, buvo toliau plėtojami Baltijos šalyse remiant „Nordplus“ (2016–2022 m.). Žmogaus teisių gidas buvo tvarkomas, papildytas nauju turiniu, išplatintas ir išplėstas į kitas ES šalis, finansiškai remiant ES programai Erasmus+ (2017-2023) ir Latvijos kultūros ministerijai. 2022 m. "Baltic Human Rights Society" pradėjo bendradarbiavimą su Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos Aktyvių piliečių fondu, kuris teikia ilgalaikę paramą žmogaus teisių švietimo veiklai, įskaitant Žmogaus teisių gidą.

Žmogaus teisių gidą globoja Latvijos nacionalinė UNESCO komisija ir Latvijos Respublikos ombudsmenas.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma