Žmogaus teisių gidas

Byla

E. prieš Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Sprendimas byloje C-635/17

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
2019 m. kovo 13 d.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma