Europos žmogaus teisių teismas
1991 m. spalio 29 d.