Europos Žmogaus Teisių Teismas
2008 m. gruodžio 4 d.