Europos Žmogaus Teisių Teismas
2001 m. gegužės 10 d.