Europos Žmogaus Teisių Teismas
2006 m. spalio 26 d.