Jūs turite teisę naudotis žmogaus teisėmis kaip ir kitai asmenys. Tai taip pat reiškia teisę į apsaugą nuo diskriminacijos. Deja, situacijos, susijusios su diskriminacija, įvyksta daugelyje privataus ir viešo gyvenimo sričių. Todėl svarbu atpažinti diskriminaciją ir žinoti, kaip apginti savo teises.

Diskriminacija įvyksta tais atvejais, kai analogiškose situacijose asmenys yra nevienodai traktuojami be objektyvių ir pagrįstų priežasčių. Dažniausiai diskriminuojama dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar religijos.

pavyzdys Jei Seimas priima įstatymą, kuriame numatyta, kad policijoje leidžiama dirbti tik vyrams, bet ne moterims, tai yra diskriminacija. Jei įstatymas numato vienodą apsaugą asmenims, o valstybės įstaiga atsisako išmokėti nedarbo išmokas musulmonams, tai bus diskriminacija.

Diskriminacija taip pat gali atsirasti tais atvejais, kai asmenys, kurių situacijos yra labai skirtingos, yra traktuojami vienodai.

Diskriminacija ir žmogaus teisės

Dėl diskriminacinių nuostatų žmonės yra nepriimami, jų teisės nėra gerbiamos. Todėl diskriminacija draudžiama pagal įtvirtintas žmogaus teises. Kitos žmogaus teisės taip pat gali būti paveiktos dėl diskriminacijos, pavyzdžiui, teisė į gyvybę, nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimas, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Skaitykite daugiau apie diskriminaciją ir žmogaus teises.

Apie šį Gida

Šis Gidas paaiškina, kaip galite atpažinti diskriminaciją ir kokios yra jūsų teisės, jei esate diskriminuojami. Mokymasis identifikuoti diskriminaciją ir savo teisių žinojimas gali padėti ginant savo teises.

Įvertinkite savo žinias

Jei naudojate Gidą mokymosi tikslais, Gidas sudaro galimybę pasitikrinti savo žinias apie Gide esančias žmogaus teisių temas atliekant testus.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma