Jūsų asmens duomenys glaudžiai siejasi su jūsų privačiu gyvenimu, kurį saugo žmogaus teisė į privatų gyvenimą. Todėl bet kokią su asmens duomenimis susijusią veiklą privalu atlikti teisėtai, kad ši teisė nebūtų pažeista.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie asmenį, kurią valstybės institucijos ir privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys gali rinkti, saugoti ir naudoti, kitaip tariant, įvairiais būdais tvarkyti.

Teisė į privatų gyvenimą

Jūsų asmens duomenys yra privati informacija, glaudžiai susijusi su jūsų privačiu gyvenimu. Žmogaus teisės gina jūsų privatumą, todėl bet kokie veiksmai su jūsų duomenimis varžo jūsų teisę į privatų gyvenimą. Vis dėlto ne visada tai reiškia šios teisės pažeidimą. Duomenų tvarkymas dažnai būtinas įprastam kasdieniam gyvenimui. Duomenų tvarkymas savaime nėra blogybė, jeigu sutikote, kad jie būtų tvarkomi ir tai atliekama teisėtai.

Tačiau gali atsitikti, kad jūsų duomenys bus tvarkomi be jūsų sutikimo ir nepaisant jūsų privataus gyvenimo apsaugos. Todėl duomenų apsauga būtina norint užtikrinti tinkamą jūsų asmens duomenų naudojimą ir jūsų teisės į privatų gyvenimą apsaugą.

Apie šį Gidą

Šio Gido tikslas – paaiškinti, kas yra jūsų asmens duomenys, kokios yra dažniausios situacijos, kai kiti subjektai kaupia ir naudoja jūsų asmens duomenis, ir kaip šie veiksmai gali varžyti jūsų teisę į privatų gyvenimą ir ją pažeisti. Gide taip pat paaiškinama, kur turėtumėte kreiptis, jeigu manote, kad duomenų tvarkymo veiksmai pažeidė jūsų teisę į privatų gyvenimą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma