Duomenų bazės ir registrai

Jūsų asmens duomenų rinkimas, laikymas ir naudojimas duomenų bazėse ir registruose varžo jūsų teisę į privatų gyvenimą. Jei šie veiksmai atliekami neteisėtai, tai gali pažeisti jūsų teises.

Yra daug įvairios paskirties viešų ir privačių duomenų bazių ir registrų, kur kaupiami, tvarkomi ir saugomi didelės apimties asmens duomenys. Pavyzdžiui, jūsų asmens tapatybės duomenys ir adresas saugomi Lietuvos gyventojų registro tarnybos ir jūsų banko klientų duomenų bazėse.

Viešos ir privačios duomenų bazės

Viešos duomenų bazės priklauso valstybės institucijoms ir yra administruojamos valstybės vardu. Į šias bazes įtraukti jūsų asmens duomenis dažniausiai privaloma pagal įstatymus.
Privačios duomenų bazės priklauso privatiems juridiniams asmenims, tokioms kaip įmonės ir organizacijos. Norint įtraukti jūsų asmens duomenis į šias duomenų bazes, visada reikalingas jūsų sutikimas.

Asmens duomenų saugojimas ir naudojimas viešose ir privačiose duomenų bazėse ir registruose reglamentuojamas įstatymų, tai leidžiama tik tam tikrais atvejais. Bendrieji asmens duomenų naudojimo reikalavimai nurodyti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Teisė į privatų gyvenimą

Asmens duomenų saugojimas yra teisės į privatų gyvenimą ribojimas. Duomenų saugojimo tikslas, faktinis jų naudojimas ir ta aplinkybė, kad šie veiksmai galbūt neturės jums jokių neigiamų padarinių, esmės nekeičia.

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje sužinosite, kaip jūsų asmens duomenys turi būti saugomi viešose ir privačiose duomenų bazėse ir registruose ir kaip apsaugoti savo teisę į privatų gyvenimą. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma