Jūsų asmens duomenų rinkimas ir saugojimas duomenų bazėse ir registruose, taip pat tolesnis jų naudojimas neabejotinai varžo jūsų teisę kontroliuoti, kaip naudojama jūsų asmeninė informacija, vadinasi, riboja jūsų teisę į privatų gyvenimą. Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, galite apskųsti valstybinės institucijos ar privataus asmens, administruojančio tam tikrą duomenų bazę ar registrą, veiksmus ir / arba sprendimus.

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje sužinosite, kaip ginti savo teises ir prašyti kompensacijos, jeigu jūsų teisės buvo pažeistos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma