Jeigu, jūsų manymu, asmuo, kuris administruoja duomenų bazę ar registrą, neteisėtai tvarko jūsų asmens duomenis, galite, vadovaudamiesi Administracinių nusižengimų kodeksu arba Baudžiamuoju kodeksu, pareikalauti inicijuoti teismines procedūras dėl administracinio nusižengimo arba iškelti baudžiamąją bylą.

Administracinis nusižengimas

Jeigu duomenų naudotojas tvarkė jūsų asmens duomenis neteisėtai, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Prašyme turite nurodyti duomenų naudotojo atliktus neteisėtus veiksmus, pateikti pagrindžiančius argumentus ir paaiškinti, kokio pobūdžio žala jums padaryta.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija gali nuspręsti pradėti administracinio nusižengimo procesą. Tokiu atveju ji susisieks su jumis ir praneš apie jūsų teisę būti pripažintam nukentėjusiuoju byloje ir teisę prašyti kompensacijos už patirtus turtinius nuostolius ir / arba neturtinę žalą.

Baudžiamoji atsakomybė

Jeigu duomenys apie jūsų privatų gyvenimą buvo renkami neteisėtai, šį veiksmą galima kvalifikuoti kaip baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą. „Privatus gyvenimas“ yra plati sąvoka šiame kontekste ir gali reikšti tam tikrus gyvenimo būdo aspektus, šeiminę padėtį, santykius su kitais asmenimis, informaciją apie sveikatą ir kt. Tai nusprendžia teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos kontekstą.

Jeigu buvo neteisėtai renkami duomenys apie jūsų privatų gyvenimą, turite inicijuoti baudžiamosios bylos iškėlimą, pateikdami prašymą ikiteisminio tyrimo institucijai arba prokuratūrai. Savo prašyme turite nurodyti duomenų naudotojo atliktus neteisėtus veiksmus, pateikti pagrindžiančius argumentus ir paaiškinti, kokio pobūdžio žala jums buvo padaryta.

Tyrėjas ar prokuroras gali nuspręsti iškelti baudžiamąją bylą. Tokiu atveju jis susisieks su jumis ir praneš apie jūsų teisę būti pripažintam nukentėjusiuoju byloje ir teisę prašyti kompensacijos už patirtus turtinius nuostolius ir / arba neturtinę žalą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma