Prašymas duomenų naudotojui

Turite teisę paprašyti jūsų duomenis tvarkančio asmens ar institucijos atnaujinti, ištaisyti ar pašalinti jūsų asmeninę informaciją.

Skundas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Jeigu duomenų naudotojas atsisako tai padaryti, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Skunde turite nurodyti:

  • kokių veiksmų tikitės iš juridinio asmens ar institucijos
  • argumentus, kodėl duomenų naudotojas turėtų patenkinti jūsų prašymą
  • jeigu turite, pridėkite reikiamus dokumentus, kurie pagrįstų jūsų poziciją

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija įvertins, ar duomenų naudotojas veikė teisėtai, ir prireikus gali nurodyti jam atnaujinti, ištaisyti arba ištrinti jūsų asmens duomenis.

Skundas administraciniam teismui

Jeigu jūsų netenkina Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimas, galite jį apskųsti apygardos administraciniam teismui; taip pat galite paprašyti kompensacijos už atsisakymą atnaujinti ar ištrinti jūsų asmens duomenis. Daugiau apie tai, kaip parengti skundą, rasite Administracinių bylų teisenos įstatyme.

Apygardos administracinis teismas įvertins, ar duomenų naudotojas veikė teisėtai, ir prireikus gali įpareigoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją nurodyti duomenų naudotojui atnaujinti, ištaisyti ar ištrinti informaciją apie jus. Teismas taip pat gali nurodyti sumokėti jums kompensaciją, jeigu jos prašėte.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma