Prašymas duomenų naudotojui

Turite teisę paprašyti asmens ar institucijos, administruojančios duomenų bazę ar registrą, kur yra jūsų asmens duomenys, pateikti jums šią informaciją:

  • kokio pobūdžio duomenys apie jus yra surinkti
  • kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui pastaraisiais metais buvo pateikti jūsų asmens duomenys
  • jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Skaitykite daugiau apie prieigą prie savo asmens duomenų.

Skundas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Jeigu duomenų naudotojas atsisakė suteikti jums prašomą informaciją, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Savo skunde turite nurodyti: 

  • kokių veiksmų tikitės iš duomenų naudotojo
  • argumentus, kodėl duomenų naudotojas turėtų patenkinti jūsų prašymą
  • jeigu turite, pridėkite reikiamus dokumentus, kurie pagrįstų jūsų poziciją

Skundas administraciniam teismui

Jeigu jūsų netenkina Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimas, galite jį apskųsti apygardos administraciniam teismui; taip pat galite paprašyti kompensacijos už jūsų teisės susipažinti su duomenimis pažeidimą. Daugiau apie tai, kaip parengti skundą, rasite Administracinių bylų teisenos įstatyme.

Apygardos administracinis teismas įvertins, ar duomenų naudotojas veikė teisėtai, ir prireikus gali įpareigoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją nurodyti duomenų naudotojui suteikti jums prieigą prie informacijos, susijusios su duomenų bazėje ar registre saugomais jūsų asmens duomenimis. Teismas taip pat gali nurodyti sumokėti jums kompensaciją, jeigu jos prašėte.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma