Kompensacija

Kaip gauti kompensaciją už tai, kad valstybinės institucijos arba privatūs juridiniai ar fiziniai asmenys neteisėtai tvarkė jūsų asmens duomenis?

Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir / arba neproporcingai, galite pareikalauti kompensacijos iš jūsų duomenis tvarkančios valstybinės institucijos ar asmens. Jūsų teisė prašyti kompensacijos, jeigu buvo pažeista jūsų teisė į privatų gyvenimą, numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Atsiminkite, kad galite pareikalauti kompensacijos už turtinius (finansinius) nuostolius ir / arba už neturtinę žalą, patirtą dėl neteisėto jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Skundo pateikimo procedūra priklauso nuo subjekto statuso, t. y. ar tai valstybės institucija, ar privatus juridinis ar fizinis asmuo.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma