Privačios duomenų bazės ir registrai priklauso privatiems asmenims, pavyzdžiui, bendrovėms ir organizacijoms. Neteisėtas jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir naudojimas privačiose duomenų bazėse ir registruose gali būti jūsų teisės į privatų gyvenimą pažeidimas.

Teisėtas tvarkymas

Duomenų tvarkymas privačiose duomenų bazėse ir registruose leidžiamas tik esant tam tikroms sąlygoms. Visos šios sąlygos numatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Sutikimas

Kitaip negu viešų duomenų bazių atveju, jūsų asmens duomenų įtraukimas į privačias duomenų bazes įprastai yra savanoriškas ir šiam veiksmui atlikti reikalingas jūsų sutikimas. Tai reiškia, kad galite laisvai pasirinkti, ar duoti sutikimą, kad jūsų asmeninė informacija būtų saugoma privačioje duomenų bazėje. Atsiminkite, kad sutikimą visada galite atšaukti.

pavyzdys Jeigu nusprendėte atsidaryti banko sąskaitą, būtinas jūsų sutikimas, kad būtų galima patvirtinti asmens tapatybę ir įvesti kontaktinę informaciją į banko duomenų bazę. Savanoriškas yra ir banko sąskaitos atidarymas, ir jūsų sutikimas. Akivaizdu, kad jeigu nesuteiksite bankui savo asmeninės informacijos ir neduosite sutikimo dėl informacijos rinkimo ir saugojimo, tiesiog negalėsite atsidaryti banko sąskaitos.

Proporcingumas

Visi su asmens duomenų tvarkymu susiję veiksmai turi būti proporcingi. Jie turi būti būtini ir tinkami konkrečiam tikslui, ne pertekliniai. Tai reiškia, kad surinktų ir saugomų duomenų rūšis ir kiekis turi atitikti tikslus, kuriems šie duomenys buvo surinkti ir saugomi, ir šie duomenys negali būti pertekliniai šių tikslų atžvilgiu.

Duomenys neturi būti saugomi ilgiau negu būtina. Be to, duomenys negali būti toliau tvarkomi ne tais tikslais, kurie buvo iš pradžių numatyti. Priešingu atveju reikalingas jūsų sutikimas.

Duomenų atskleidimas

Be jūsų sutikimo negalima duomenų atskleisti trečiosioms šalims, pavyzdžiui, kitoms bendrovėms, institucijoms ar asmenims, išskyrus konkrečius atvejus, kurie numatyti įstatymuose.

Apsauga

Turi būti numatytos adekvačios ir veiksmingos garantijos, kad duomenų naudotojai nepiktnaudžiautų jūsų duomenimis ir nenaudotų jų ne pagal tikslą. Sužinokite daugiau, kaip apsisaugoti tokiais atvejais.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma