Viešos duomenų bazės ir registrai priklauso valstybinėms institucijoms ir yra administruojami valstybės vardu. Kitaip nei privačių duomenų bazių atveju, jūsų asmens duomenys į šias duomenų bazes dažniausiai įtraukiami privalomai, nes tokia prievolė nustatyta įstatymuose. Asmens duomenų saugojimas ir naudojimas turi būti teisėti, kad nepažeistų jūsų teisės į privatų gyvenimą.

Ar mano asmens duomenys tvarkomi teisėtai?

Įvertinti, ar jūsų duomenys tvarkomi teisėtai ir ar pakankamai gerbiamas jūsų privatumas, padės toliau pateikti klausimai. Jeigu į nors vieną iš šių klausimų atsakėte neigiamai, jūsų privatumas gali būti pažeistas. Tokiu atveju turite teisę skųstis. Skaitykite daugiau apie apskundimo tvarką.

Ar duomenų tvarkymą leidžia įstatymai?

Duomenų tvarkymas turi būti numatytas įstatymuose. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente išvardyti dažniausi atvejai, kada galima tvarkyti asmens duomenis. Be to, yra ir kitų teisės aktų, kurie reglamentuoja duomenų tvarkymą tam tikruose situacijose. 

Pavyzdžiui, Gyventojų registro įstatyme nustatyta, kad šiame registre turi būti informacija apie visus Lietuvos piliečius ir kitus gyventojus. Įstatymu taip pat įtvirtinamos apsaugos priemonės, padedančios apsaugoti jūsų teises nuo galimų pažeidimų. Sužinokite daugiau, kaip apsisaugoti.

Jeigu įstatymas nenumato galimybės tvarkyti jūsų asmens duomenis, vadinasi, jūsų privatumas buvo pažeistas. Šiuo atveju nė nereikia gilintis į kitus klausimus.

Ar duomenų tvarkymu siekiama teisėto tikslo?

Duomenų tvarkymu turi būti siekiama kitų teisėtų interesų apsaugos. Tokių teisėtų interesų pavyzdžiai yra šie: 

  • jūsų ir kitų asmenų teisės susipažinti su įvairia svarbia informacija (pavyzdžiui, nekilnojamojo turto ar įmonių nuosavybe, jeigu asmuo planuoja įsigyti tam tikrą nuosavybę arba ketina sudaryti sutartį su įmone) apsauga
  • valstybės institucijų poreikis jus identifikuoti ir su jumis susisiekti
  • viešosios tvarkos pažeidimų ir nusikaltimų prevencija
  • valstybės saugumo užtikrinimas
  • visuomenės sveikatos apsauga ir kita

Jeigu jūsų asmens duomenys viešosiose duomenų bazėse ir registruose naudojami be teisėto tikslo, tokie veiksmai yra neteisėti ir pažeidžiama jūsų teisė į privatų gyvenimą. Šiuo atveju nė nereikia toliau vertinti duomenų tvarkymo būtinumo ir proporcingumo.

Ar duomenų tvarkymas būtinas?

Duomenų tvarkymas turi būti būtinas ir tinkamas, siekiant apsaugoti kitus teisėtus interesus. Prašoma informacija turi būti svarbi ir aktuali.

Siekiant įvertinti duomenų tvarkymo būtinumą, reikia atsakyti į šiuos klausimus:

a) Ar surinktų duomenų kiekis nėra perteklinis atsižvelgiant į tikslus, kuriems šie duomenys renkami ir saugomi?

Duomenų naudotojai neturi rinkti perteklinių duomenų, kurie nebūtini teisėtam tikslui pasiekti, o duomenys negali būti tvarkomi ne tais tikslais, kuriems buvo surinkti. Priešingu atveju reikalingas jūsų sutikimas dėl tolesnių veiksmų.

b) Kiek laiko saugoma informacija?

Kai duomenų bazėje ar registre esantys jūsų duomenys tampa nebereikalingi teisėtam tikslui pasiekti, šią informaciją privalu ištrinti. Tai ypač svarbu kalbant apie jautraus ar intymaus pobūdžio duomenis, pavyzdžiui, įrašus apie teistumą arba informaciją apie sveikatą.

c) Ar yra kitų mažiau varžančių būdų teisėtam tikslui pasiekti?

Ar duomenų tvarkymas proporcingas?

Būtina suderinti konkuruojančius interesus – jūsų teisę kontroliuoti savo asmens duomenų naudojimą ir teisėtus valstybės bei kitų asmenų interesus, randant teisingą pusiausvyrą. Jeigu kitų interesai nusveria jūsų teises, tam turi būti rimtas pagrindas.

Derinant interesus reikia atsakyti į šiuos klausimus:

a) Koks yra tam tikroje duomenų bazėje ar registre sukauptų asmens duomenų pobūdis ir kiekis?

Pavyzdžiui, ląstelių mėginiai ir DNR yra ypač asmeninio pobūdžio duomenys. Jeigu duomenų bazėje esantys duomenys apie jus yra ypatingo pobūdžio ir/ar jų daug, tai reiškia, kad jūsų teisė į privatų gyvenimą buvo labiau apribota.

b) Kiek valstybės institucijų ir privačių asmenų turi prieigą prie saugomų duomenų?

Jeigu šių subjektų ganėtinai daug, jūsų teisė į privatų gyvenimą apribota daugiau. Tai ypač svarbu kalbant apie jautrius ar intymaus pobūdžio duomenis, pavyzdžiui, įrašus apie teistumą ar informaciją apie sveikatą.

c) Ar yra numatytos adekvačios ir veiksmingos garantijos, kad valstybės institucijos nepiktnaudžiautų jūsų duomenimis ir nenaudotų jų neteisėtai?

Sužinokite daugiau, kaip apsisaugoti tokiais atvejais.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma