Jūsų atvaizdas

Galimybė kontroliuoti savo atvaizdo naudojimą yra žmogaus teisės į privatų gyvenimą dalis. Todėl kiti turi gerbti šią jūsų valią, kad nepažeistų jūsų žmogaus teisių.

Jūsų išvaizda yra vienas iš pagrindinių jūsų asmenybės aspektų. Jūsų atvaizdas yra unikalus ir atskleidžia jūsų individualias savybes, skiriančias jus nuo kitų žmonių.

Jūsų atvaizdas

Kadangi gyvenate ir veikiate visuomenėje, tikėtina, kad galite būti nufotografuoti arba nufilmuoti. Jeigu taip atsitinka ir kas nors užfiksuoja jūsų atvaizdą, vėliau jis gali būti atgamintas ir panaudotas įvairiais tikslais. Kartais privalote leisti būti nufotografuojami, pavyzdžiui, paso nuotraukai ar jūsų darbdavio personalo byloms. Kitais atvejais patys aktyviai dalijatės savo atvaizdu su kitais, pavyzdžiui, paskelbdami asmenukę Facebook socialiniame tinkle. 

Teisė į savo atvaizdą

Žmogaus teisės, tiksliau, teisė į privatų gyvenimą, apima ir teisę kontroliuoti savo atvaizdo naudojimą. Teisė į savo atvaizdą apima teisę prieštarauti ir neleisti, kad jūsų atvaizdas būtų fiksuojamas (t. y. filmuojamas arba fotografuojamas), atgaminamas ir įrašomas, taip pat kad jį skelbtų kitas asmuo ar institucija.

Kita vertus, jūsų teisė kontroliuoti savo atvaizdo naudojimą gali kirstis su kitų teisėmis – dažniausiai su kito asmens saviraiškos laisve, pavyzdžiui, kai žurnalistas nori paskelbti viešąjį interesą atitinkantį straipsnį, o jūsų atvaizdas yra svarbi šio straipsnio dalis.

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje sužinosite apie konkrečius atvejus, susijusius su jūsų atvaizdo naudojimu, perskaitysite, kaip jūsų interesai turi būti suderinti su kitų žmonių interesais ir kaip tokiais atvejais apsisaugoti.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie atvaizdų, gautų fotografuojant arba filmuojant, tvarkymą ir viešinimą. Perskaitykite šio Gido skyrių apie vaizdo stebėjimą, jeigu norite daugiau sužinoti apie atvejus, kai esate stebimi vaizdo kameromis (angl. CCTV) ir jaučiate, kad tokiu vaizdo stebėjimu pernelyg ribojamas jūsų privatus gyvenimas.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma