Duomenų naudotojai

Jūsų duomenis gali tvarkyti (naudoti) valstybinės institucijos arba privataus sektoriaus subjektai, t. y. privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, pavyzdžiui, bendrovės ir organizacijos.

Valdytojas ir tvarkytojas

Asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones vadinamas duomenų valdytoju. Asmuo, kuris realiai tvarko (naudoja) asmens duomenis yra vadinamas duomenų tvarkytoju. Duomenų tvarkytojai įprastai egzistuoja tada, kai duomenų valdytojas neturi pakankamai galimybių tinkamai tvarkyti asmens duomenų.

Tai taip pat reiškia, kad jūs galite tapti duomenų tvarkytojais. Pavyzdžiui, jei jūsų studijų bendrakursiai pasidalino savo asmens kodais su jumis, kad galėtumėte nupirkti bilietus internetu bendrai kelionei, jūs tapote jų asmens duomenų naudotoju.

Tačiau reikia turėti omenyje, kad asmeniui, veikiančiam kaip individui, yra taikoma išimtis, jei jis naudoja asmens duomenis išskirtinai tik asmeniniais (buitiniais) tikslais ir tuo pat metu nesidalina duomenimis su trečiosiomis šalimis.

Atsakomybė

Jei įvykdo asmens duomenų apsaugos pažeidimas, kurio rezultatas gali būti grėsmė asmens teisėms ir laisvems, duomenų valdytojas privalo apie tai informuoti asmenį, kurio duomenų saugumas buvo pažeistas ir taip pat informuoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Įprastai toks pranešimas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai turėtų būti pateiktas nedelsiant ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo įvykusio pažeidimo.

pavyzdys Tokio tipo asmens duomenų apsaugos pažeidimas galėtų būti ypatingai jautrių (duomenys apie asmens sveikatą, lytinį gyvenimą) asmens duomenų paskelbimas, nes tai pažeidžia asmens teisę į privatų gyvenimą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma