Duomenų tvarkymas – tai visi veiksmai ir procedūros, susijusios su informacija apie asmenį. Asmens duomenų tvarkymas leidžiamas tik konkrečiais atvejais, kurie išsamiai nurodyti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Duomenų tvarkymą sudaro šie veiksmai:

  • duomenų rinkimas
  • įrašymas
  • kaupimas
  • saugojimas
  • atnaujinimas
  • taisymas
  • atskleidimas ar kitoks duomenų paviešinimas
  • naikinimas

Duomenų įrašymo ir saugojimo pavyzdys yra jūsų vardo, pavardės, asmens kodo ir adreso įrašymas į Lietuvos gyventojų registrą, kad valstybinės institucijos prireikus galėtų su jumis susisiekti.

Duomenų atskleidimo pavyzdys yra darbuotojams jūsų darbdavio išplatintas sąrašas, kuriame nurodytos kitų darbuotojų gimimo datos ir mobiliųjų telefonų numeriai.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma