Asmens duomenys

Paprastai mes nekalbame apie duomenis apskritai – mes turime galvoje asmens duomenis. Asmens duomenys – tai informacija, kuri yra susijusi su jumis kaip asmeniu, ir leidžia jus identifikuoti. Šie duomenys atskleidžia faktus apie jūsų asmenybę ir privatų gyvenimą, pavyzdžiui, jūsų gimimo data arba išvaizda. 

Specialių kategorijų asmens duomenys

Asmens duomenys turi tam tikrą subkategoriją duomenų, kurie vadinami specialių kategorijų asmens duomenimis. Šie duomenys – tai asmens rasė ar etninė kilmė, politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, seksualinė orientacija, narystė profsąjungose; taip pat šie duomenys gali būti susiję su asmens sveikata ar lytiniu gyvenimu. Biometriniai duomenys ir genetinė informacija taip pat laikomi specialios kategorijos asmens duomenimis.

Šie duomenys laikomi ypatingais dėl ypač privataus ir intymaus pobūdžio. Todėl jais galima lengvai piktnaudžiauti ir naudoti prieš konkretų asmenį, pavyzdžiui, kaip pagrindą išankstinei nuomonei ar diskriminacijai. Taigi šių duomenų tvarkymas apskritai yra draudžiamas, išskyrus kai kurias įstatymuose numatytas išimtis. Viena iš išimčių – asmens raštiškas sutikimas. Daugiau apie atvejus, kada išimties tvarka leidžiama tvarkyti ypatingus duomenis, skaitykite Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Duomenys ir įvairios gyvenimo sritys

Asmens duomenys taip pat gali būti skirstomi pagal jų sritis, pavyzdžiui, 

  • medicininiai duomenys (duomenys, susiję su sveikata), tokie kaip paciento kraujo tyrimų rezultatai ir ląstelių mėginiai
  • biometriniai duomenys, kurie atskleidžia asmens fizines savybes. Pavyzdžiui, pirštų atspaudai ar skaitmeninės veido nuotraukos, padarytos asmens tapatybės nustatymo tikslais
  • asmeninė informacija, susijusis su baudžiamąja atsakomybe

Duomenų formatai

Duomenys gali būti įvairiausių formų. Jie gali būti įrašyti popieriuje ar elektroninėje laikmenoje, juos gali raštu ar žodžiu perduoti tarpusavyje bendraujantys žmonės, taip pat jie gali būti išreikšti vaizdu, garsu ar filmuota medžiaga arba netgi egzistuoti ląstelių mėginiuose ar pirštų atspauduose.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma