Privatus gyvenimas ir duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenys glaudžiai siejasi su jūsų privačiu gyvenimu, kurį saugo žmogaus teisė į privatų gyvenimą. Bet kokie veiksmai su jūsų asmens duomenimis varžo šią teisę ir gali lemti žmogaus teisių pažeidimą. Todėl asmens duomenys turi būti apsaugoti, o bet kokius veiksmus su jais privalu atlikti teisėtai.

Teisė į privatų gyvenimą

Kiekvienas žmogus turi teisę į privatų gyvenimą, kurią privalo gerbti visi visuomenės nariai. Taigi turite teisę kontroliuoti, kokia informacija apie jūsų privatų gyvenimą gali būti žinoma ir prieinama kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, turite teisę kontroliuoti informaciją, susijusią su savo vardu, pavarde, atvaizdu, korespondencija, šeiminiu gyvenimu, santykiais su kitais asmenimis, intymiu gyvenimu ir kt.

Nors turime teisę kontroliuoti savo asmens duomenų naudojimą, mūsų santykiai su visuomene ir naujų technologijų raida neleidžia išsaugoti paslaptyje visų savo gyvenimo faktų. Tai reiškia, kad privalėdami ar savo noru nuolat atskleidžiame savo duomenis valstybinėms institucijoms ir privatiems asmenims.

Apribojimai

Neatsižvelgiant į tai, ar sutikome teikti savo asmens duomenis kitiems, žmogaus teisių požiūriu, ta aplinkybė, kad kiti žmonės turi ir naudoja mūsų asmens duomenis, daro įtaką mūsų privačiam gyvenimui. Jūsų privataus gyvenimo privatumas tam tikru aspektu sumažėjo ir tai atitinkamai lėmė jūsų teisės į privatų gyvenimą suvaržymą. 

Tačiau ne visada toks suvaržymas reiškia teisės į privatų gyvenimą pažeidimą. Tik neteisėtas ir neproporcingas suvaržymas gali būti žmogaus teisių pažeidimas.

Skaitykite daugiau apie tinkamą jūsų duomenų tvarkymą

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma