Sutikimas

Sutikimas – tai jūsų leidimas, kurį daugeliu atvejų privaloma gauti norint tvarkyti jūsų asmens duomenis. Įstatymas tik išimtiniais atvejais leidžia tvarkyti asmens duomenis be asmens sutikimo.

Sutikimo principai

Sutikimui būdingi trys pagrindiniai aspektai: 

  • sutikimas turi būti duotas laisva valia, nedarant spaudimo jums
  • sutikimas turi būti tikslus, nurodant specifinius tikslus ir specifinių kategorijų asmens duomenis, kuriuos yra leidžiama naudoti
  • jūs turite būti informuoti kokie duomenys duomenys bus naudojami, taip pat kaip ir kam jie bus naudojami 

pavyzdys Jūsų tylėjimas ar neveikimas negali būti laikomas sutikimu.

Jūsų duomenys gali būti tvarkomi tik sutikime įvardintais tikslais ir tik tuo būdu, kuriuo sutikote, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Sutikimo atšaukimas

Davę sutikimą laisva valia, galite jį taip pat laisvai atšaukti. Pavyzdžiui, jeigu sužinojote arba įtariate, kad duomenys naudojami ne tais tikslais, kuriems davėte sutikimą.

Būtinoji sąlyga

Jūsų sutikimas paprastai reikalingas, kad valstybinė institucija ar privatus juridinis arba fizinis asmuo galėtų pradėti tvarkyti jūsų asmens duomenis. 

pavyzdys Jeigu norite tapti banko klientu, sutinkate pateikti bankui savo asmens tapatybės duomenis, įskaitant asmens dokumento kopiją, kad bankas galėtų nustatyti jūsų asmens tapatybę ir atlikti finansines operacijas. 

Išimtys

Yra keletas išimčių, kai jūsų sutikimas nereikalingas. Visas šias išimtis reglamentuoja įstatymai. Daugiau apie jas skaitykite Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

pavyzdys Jeigu jums iškelta baudžiamoji byla, policija ir prokuratūra be jūsų sutikimo surinks informaciją iš kitų institucijų ir pasinaudos tokiais duomenimis kaip jūsų asmens kodas, adresas ir kt.

Prašymų pateikti duomenis ribojimas

Deja, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys ir valstybinės institucijos paprastai prašo duomenų, kurie nebūtini jų funkcijoms atlikti ir veiklai vykdyti. Informacijos šiems subjektams reikia, pavyzdžiui, norint surinkti duomenis apie jus ir vėliau naudoti rinkodaros ar kitai komercinei veiklai. 

Tam tikrais atvejais privalote pateikti reikalaujamus duomenis, kitaip jums nebus suteiktos atitinkamos paslaugos. Vis dėlto galite būti kritiški: jeigu jums atrodo, kad prašymas perteklinis ar galbūt prieštarauja įstatymui, galite paprašyti, kad teiktini duomenys būtų apriboti, arba reikalauti, kad būtų galima pateikti tik būtiniausius duomenis. 

pavyzdys Pertekliniu laikytinas prašymas pateikti asmens dokumento kopiją, kur yra jūsų nuotrauka, nurodyta pilietybė, asmens kodas ir paso numeris, t. y. ypatingi duomenys, kurie nereikalingi jūsų asmens tapatybei nustatyti pirkimo metu, norint tapti prekybos centro klientu. 

Neteisėtas duomenų naudojimas ir sustabdymas

Jeigu jūsų asmens duomenys naudojami be jūsų sutikimo, turėtumėte patikrinti, ar šis atvejis yra priskirtas išimtiniams, kurie nurodyti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Jei ne, vadinasi, duomenų naudotojas elgiasi neteisėtai ir turite teisę pareikalauti sustabdyti jūsų duomenų tvarkymą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma