Prieiga prie duomenų

Prieiga prie asmens duomenų turi būti rūpestingai kontroliuojama, nes gali būti sukaupta daug privačios informacijos, kuria nenorite dalintis su kitais asmenimis ar visuomene.

Duomenų naudotojai (valdytojai) privalo užtikrinti jūsų asmens duomenų konfidencialumą. Kitais atvejais prieiga prie duomenų gali būti būtina norint apsaugoti kitus svarbius interesus.

Teisė susipažinti su informacija

Jūsų teisė susipažinti su informacija yra dvejopa:

  • teisė susipažinti su informacija apie kitą asmenį
  • teisė susipažinti su informacija apie save

pavyzdys Galite paprašyti suteikti prieigą prie visų asmens duomenų apie jus, kurie surinkti ir saugomi Lietuvos gyventojų registre. Be to, asmuo, norintis pareikšti jums ieškinį, gali šios institucijos paprašyti pateikti informaciją apie jūsų adresą, nes pagal Civilinio proceso kodeksą ieškovas, paduodamas teismui ieškinį, privalo nurodyti atsakovo adresą. Šiuo atveju jūsų adreso atskleidimas suvaržo jūsų teisę kontroliuoti savo asmens duomenų naudojimą. 

Kokios žmogaus teisės gali būti pažeistos?

Neteisėtas jūsų duomenų atskleidimas kitiems asmenims gali pažeisti jūsų teisę į privatų gyvenimą.

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje sužinosite, kaip gauti prieigą prie savo ir kitų asmenų duomenų. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma