Prieiga prie savo duomenų

Turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos saugo valstybinės institucijos, privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, išskyrus atvejus, kai reikia apsaugoti kitus svarbius interesus.

Iš esmės jums neturėtų būti jokių kliūčių gauti savo asmeninę informaciją, kurią kaupia valdžios institucijos arba privatūs juridiniai asmenys, tokie kaip bendrovės ir organizacijos (duomenų valdytojai). Be to, duomenų naudotojai negali delsti suteikti jums prieigą prie jūsų duomenų.

Išimtys

Vis dėlto išimtiniais įstatymuose numatytais atvejais ir tada, kai būtina apsaugoti kitus svarbius interesus, institucija gali iš dalies arba visiškai atsisakyti suteikti jums prieigą prie prašomos informacijos. Šie svarbūs interesai gali būti tokie:

  • viešosios tvarkos pažeidimų ar nusikaltimų prevencija
  • valstybės saugumas
  • viešoji tvarka
  • kova su terorizmu
  • kitų asmenų teisės ir interesai

pavyzdys Jūsų noras sužinoti, kokio pobūdžio informaciją apie jus surinko policija, gali prieštarauti valstybės interesams užtikrinti ikiteisminio tyrimo konfidencialumą. Todėl tam tikros valstybinės institucijos ar privatūs asmenys gali atsisakyti leisti jums susipažinti su informacija, kuri laikoma konfidencialia, kad nenukentėtų valstybės saugumas arba ikiteisminio tyrimo interesai.

Teisė pasidaryti savo duomenų kopijas

Jeigu institucija suteikė jums prieigą prie jūsų duomenų, turite teisę pasidaryti šių duomenų kopijas. 

pastaba Jūsų tvarkomų asmens duomenų kopijos jums turėtų būti suteikiamos nemokamai, nebent šia savo teise piktnaudžiaujate arba jūsų prašymas yra perteklinis.

Ši teisė gali būti suvaržyta tik išskirtiniais atvejais, kai institucija nurodo tikslias ir įtikinančias priežastis dėl draudimo daryti kopijas.

pavyzdys Jums nebus leista daryti kopijas, jei tai galėtų pakenkti kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma