Faktas, kad esate pataisos įstaigoje, nereiškia, kad neteksite savo žmogaus teisių. Jų privaloma laikytis, net jei jums atimta laisvė. Šiame Gide paaiškinamos pagrindinės žmogaus teisės pataisos įstagose ir kaip jos turėtų būti užtikrintos.

Įkalinimo motyvai

Galite būti įkalinamas, jei:

  • teismas pripažino jus kaltu dėl nusikaltimo ir skyrė laisvės atėmimo bausmę arba
  • jums taikoma kardomoji priemonė teismo proceso metu ir laukiate galutinio sprendimo byloje

Baudžiamajame kodekse yra išvardinti nusikaltimai, kuriuos padarius laisvės atėmimas gali būti skiriamas kaip bausmė. 

Įkalinimas ir žmogaus teisės

Žmogaus teisių aspektu, įkalinimas laikomas laisvės apribojimu. Nors laisvės atėmimas suvaržo laisvę, žmogus nepraranda savo žmogaus teisių pataisos įstaigoje. Kaliniai turi teisę gyventi kiek įmanoma įprastą gyvenimą.

Tai reiškia, kad galite užmegzti draugystę, palaikyti ryšius su savo šeima, dirbti ir studijuoti, balsuoti rinkimuose, jaustis saugūs ir išlikti sveiki. Valstybė privalo tai užtikrinti. Todėl ji yra atsakinga už gyvenimo sąlygas, medicininę priežiūrą, saugumą ir kitus kalėjimo gyvenimo aspektus.

Apie šį Gidą

Šiame Gide paaiškinama, kokiomis sąlygomis turi būti kalinami kaliniai, kaip kalėjimo darbuotojai turi elgtis su kaliniais, medicininis gydymas, kurį turi gauti kaliniai, kaip jie gali bendrauti su išoriniu pasauliu, taip pat darbo, religinės ir kitos veiklos rūšys. Taip pat bus paaiškinta, kaip kaliniai gali skųstis dėl savo teisių pažeidimo.

Apie jūsų teises kardomojo kalinimo procedūrose skaitykite skyriuje kardomasis kalinimas.

Įvertinkite savo žinias

Jei naudojate Gidą mokymosi tikslais, Gidas sudaro galimybę pasitikrinti savo žinias apie Gide esančias žmogaus teisių temas atliekant testus.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma