Teisė į darbą ir pareiga dirbti

Jei esate pataisos įstaigoje, turite teisę kreiptis dėl apmokamo darbo. Tačiau negalite reikalauti, kad įstaigos administracija sukurtų jums darbo vietą. Jūsų gali būti paprašyta atlikti tam tikrą neapmokamą darbą pataisos įstaigos priežiūrai.

Sužinokite daugiau apie konkrečias mokamo ir neapmokamo darbo taisykles:

Neapmokamas darbas

Pataisos įstaigos administracija gali paprašyti atlikti tam tikrą darbą, kuris yra būtinas įstaigos priežiūrai. Šis darbas neturėtų viršyti 4 valandų per dieną. Šis darbas gali būti susijęs su įstaigos teritorijos valymu, kultūrinių renginių organizavimu ir kitomis panašiomis užduotimis. Nors šis darbas neapmokamas, jis nebus laikomas priverstiniu darbu, todėl nebus pažeistos jūsų teisės.

Pagal Lietuvos įstatymus tam tikrų kategorijų žmonėms (pvz., maitinančioms motinoms ar senyvo amžiaus žmonėms) nereikia atlikti šio darbo.

svarbu Darbas neturėtų būti naudojamas kaip bausmė ar diskriminacijos ir žeminimo priemonės. Be to, darbas neturi būti per ilgas ar sunkus.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Jei esate priverstas atlikti darbą, kuris nėra skirtas pataisos įstaigos priežiūrai ar kitokio pobūdžio darbus, kurie aiškiai viršija įstatymo nustatytus apribojimus, tai gali būti priverstinio darbo draudimo pažeidimas.

Kaip skųstis

Jei esate priverstas atlikti techninės priežiūros darbus, viršijančius įstatymo nustatytus apribojimus, turėtumėte skųstis Lietuvos kalėjimų departamentui. Skaitykite daugiau kaip pasiskųsti.

Apmokamas darbas

Pataisos įstaigos administracija nėra įpareigota suteikti jums tokio tipo darbo, kurį norite atlikti. Pataisos įstaiga privalo bandyti rasti kuo daugiau darbo vietų kaliniams, priklausomai nuo išteklių ir pozicijų.

Paraiškų teikimo tvarka

Pagal Lietuvos teisę, jei pataisos įstaigoje yra mokamos darbo vietos, galite kreiptis dėl šių pareigų į įstaigos vadovą. Tada įstaigos vadovas nagrinės jūsų prašymą ir priims sprendimą dėl jūsų tinkamumo, atsižvelgiant į saugumą ir kitas priežastis. Prioritetas bus skiriamas kaliniams, turintiems tinkamiausią išsilavinimą ir patirtį. Kai yra keli lygūs pareiškėjai, bus pasirinktas tas, kuris buvo pirmasis pateikęs paraišką.

Negalima atmesti jūsų paraiškos dėl neteisėtai diskriminuojančių priežasčių.

pavyzdys Priežastis, kodėl negavote darbo, negali būti jūsų tautybė, odos spalva ar religija.

Ikiteisminis tyrimas

Jei esate sulaikytas ikiteisminio tyrimo metu, galite dirbti, jei leis pataisos įstaigos administracija. Pagal Lietuvos įstatymus  turėtumėte gauti leidimą ne tik iš įsaigos vadovo, bet ir iš pareigūno ar institucijos, atsakingos už jūsų bylą (pavyzdžiui, policijos, prokuroro ar teismo).

Taikytina teisė

Turi būti laikomasi bendrųjų taisyklių, išvardintų Darbo kodekse. Tačiau Baudžiamojo vykdymo kodekse pateikiamos tam tikros išimtys.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Jei negavote apmokamos darbo vietos dėl jūsų tautybės, odos spalvos ar kitų panašių priežasčių, galėjo būti pažeistas draudimas diskriminuoti arba nevienodai elgtis.

Kaip pasiskųsti

Jei manote, kad pataisos įstaigos vadovas netenkino jūsų prašymo dėl neteisėtų priežasčių, šį sprendimą turėtumėte apskųsti Lietuvos kalėjimų departamentui.

Jei dirbate valstybės institucijoje arba privačiam darbdaviui, visi ginčai, susiję su įdarbinimu, turi būti sprendžiami Civilinio proceso kodekse ir Darbo kodekse nustatyta tvarka. Jūs taip pat galite pateikti skundą Valstybinei darbo Inspekcijai. Skaitykite daugiau kaip pasiskųsti.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma