Yra tam tikros kalinių grupės, kurias reikia laikyti izoliuotas nuo kitų. Tai daroma siekiant užtikrinti tų, kurie laikomi labiau pažeidžiamais, saugumą. Įtraukimas į šias grupes gali priklausyti nuo asmens charakteristikų, pvz., amžiaus, lyties ar atitinkamo asmens aplinkybių, pvz., nusikalstamos veikos, kurią jie padarė, religinių įsitikinimų, pilietybės, bausmės vykdymo režimo ir kt.

Grupės, kurios turi būti laikomos atskirai

Lietuvos įstatymai nurodo tas kalinių grupes, kurias visuomet reikia laikyti izoliuotomis viena nuo kitos:

  • vyrai ir moterys
  • nepilnamečiai ir suaugusieji
  • kaliniai, kurių asmeninės savybės, elgesys ir ankstesnė nusikalstama veika gali turėti neigiamos įtakos kitiems kaliniams
  • asmenys, areštuoti dėl kardomojo kalinimo ir nuteistieji
  • trumpalaikiai kaliniai (iki 3 mėnesių) ir ilgalaikiai kaliniai

Išimtinėmis aplinkybėmis, pvz., jei esate perkeltas į pataisos įstaigos ligoninę, galite susitikti su kitomis kalinių grupėmis.

Kitos izoliacijos priežastys

Gali būti situacijų, kai dėl jūsų asmeninių aplinkybių kyla priekabiavimo ar netinkamo elgesio grėsmė. Tokiose situacijose pataisos įstaigos administracija turi reaguoti į bet kokias grėsmes ir prireikus perkelti jus į kitą kamerą arba pataisos įstaigą.

Tokių priežasčių pavyzdžiai gali būti:

  • tautybė
  • religija
  • konkreti padaryta nusikalstama veika (ypač seksualiniai nusikaltimai)
  • ryšys/bendradarbiavimas su pataisos įstaigos darbuotojais arba teisėsaugos institucijomis

Įstaigos darbuotojų pareigos

Jei pataisos įstaigos administracija dėl aplinkybių nežinojo apie grėsmes jūsų saugumui, nedelsdami įspėkite įstaigos darbuotojus. Tačiau, jei pavojus jūsų saugumui yra akivaizdus ar numatomas, įstaigos administracija turi imtis veiksmų, kad apsaugotų jus net be jūsų specialaus prašymo.

svarbu Įstaigos administracija negali izoliuoti jūsų nuo kalinių tik todėl, kad jūs skiriatės nuo kitų, nebent tikrai egzistuoja izoliacijos poreikis.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Draudimas nežmoniškai ar žeminančiai elgtis

Jei nesate izoliuotas nuo kitų kalinių, kurie gali kelti rimtą grėsmę jūsų saugumui ir dėl to jums kyla smurto, priekabiavimo grėsmių, tai gali pažeisti nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimą.

Tačiau ne kiekvienas mažas konfliktas su kaliniu bus laikomas pavojumi jūsų saugumui.

pavyzdys Jei kameroje esate su asmeniu, kuris daug keikiasi, greičiausiai tai nepažeis jūsų teisių. Tačiau jei kelerius mėnesius patiriate žodinį priekabiavimą ir grasinimus iš kalinių, tačiau pataisos įstaigos administracija nereaguoja į jūsų skundus, tai gali sukelti jūsų teisių pažeidimą, net jei faktinis fizinis smurtas nebuvo panaudotas.

Skaitykite daugiau apie pareigą tirti ir užkirsti kelią tokiam elgesiui.

Teisė į gyvybę

Rimčiausiais atvejais, nesugebėjimas atskirti tam tikrų asmenų gali būti mirties priežastis. Skaitykite daugiau apie tai, kaip įvertinti, ar teisė į gyvybę buvo pažeista.

Kaip pasiskųsti

Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę skųstis. Skaitykite daugiau kaip pasiskųsti.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma