Jūs turite teisę būti ir jaustis saugiai pataisos įstaigoje. Tai reiškia, kad įstaigos administracija privalo įsitikinti, kad kiti nuteistieji prie jūsų nepriekabiauja, nepuola jūsų ar kitaip nežaloja. Tačiau, jei manote, kad yra pavojus, jūsų pareiga - perspėti įstaigos darbuotojus.

Būsimų konfliktų prevencija

Negalima tikėtis, kad pataisos įstaigos darbuotojai stebės jūsų kiekvieną žingsnį ir tai neturėtų būti daroma, tačiau jie turi numatyti pavojus, kurių paprastai galima tikėtis jūsų situacijoje, ir užkirsti kelią galimiems konfliktams prieš jų atsiradimą.

pavyzdys Jei ikiteisminio tyrimo metu jūs turėjote specialų susitarimą su policija, kad padėtumėte atskleisti nusikaltimą, dėl to gali kilti grėsmė. Pataisos įstaigos administracija turi numatyti šiuos pavojus ir užtikrinti jūsų saugumą.

Konflikto požymiai

Pataisos įstaigos darbuotojai taip pat turi įsikišti, jei kiltų konfliktas ir ateityje vengti panašių konfliktų. Įstaigos darbuotojai ir gydytojai turėtų būti budrūs dėl konfliktų požymių. Tai reiškia, kad pataisos įstaigos darbuotojai turėtų atkreipti dėmesį į galimus konfliktus ir imtis veiksmų, kol jie nepadarė fizinės ar kitokios žalos.

pavyzdys Jei pataisos įstaigos darbuotojai žino, kad keletą kartų jums grasino arba jie mato mėlynes ant jūsų kūno ir nieko nedaro, kad apsaugotų jus, tai gali pažeisti jūsų teises.

Tam, kad apsaugotų jus nuo galimų konfliktų, pataisos įstaigos administracija neturėtų patalpinti jūsų į tą pačią kamerą su kaliniais, kurie gali atakuoti ar priekabiauti. Skaitykite daugiau apie apgyvendinimą kameroje.

Jūsų pareigos

Turėkite omenyje, kad ne visada akivaizdu, kad tarp jūsų ir kitų kalinių gali kilti konfliktas. Jūs turite visada informuoti pataisos įstaigos darbuotojus ar administraciją, jei turite pagrindo manyti, kad kažkas gali jums pakenkti. Jei žinodami apie konflikto grėsmę neinformuosite pataisos įstaigos darbuotojų ar administracijos, negalėsite teigti, kad įstaigos darbuotojai ar administracija nesugebėjo jūsų apsaugoti.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Draudimas nežmoniškai ar žeminančiai elgtis

Nesugebėjimas išvengti numatomo pavojaus jūsų gyvybei ar sveikatai gali pažeisti nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimą.

Skaitykite daugiau apie pareigą tirti ir užkirsti kelią tokiam elgesiui.

Teisė į gyvybę

Rimčiausiais atvejais, nesugebėjimas atskirti tam tikrų asmenų gali būti mirties priežastis. Skaitykite daugiau apie tai, kaip įvertinti, ar teisė į gyvybę buvo pažeista.

Kaip pasiskųsti

Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, turėtumėte skųstis pataisos įstaigos administracijai. Skaitykite daugiau kaip pasiskųsti.

Skaitykite kaip pasiskųsti, kai manote, kad tapote nusikalstamos veikos auka.

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×