Kiekvienas žmogus turi teisę į žmonišką elgesį ir pagarbą jo orumui. Tai reiškia, kad valstybės pareigūnai turi ne tik elgtis su jumis žmoniškai, vengti jus žeminti ir kankinti, bet ir aktyviai jus ginti, taip pat tirti atvejus, kai su jumis netinkamai elgėsi kas nors kitas. 

Skaitykite daugiau apie: 

Pareiga užtikrinti žmonišką elgesį ir pagarbą asmens orumui

Netinkamos sulaikymo vietos ar pataisos įstaigos sąlygos (pavyzdžiui, sąlygos kameroje, tokios kaip šviesos trūkumas ir per daug žmonių) ar nederami valstybės pareigūnų veiksmai (pavyzdžiui, jėgos naudojimas ar kūno apieškojimas) gali sukelti fizinį skausmą ar jausmą, kad buvote niekinami ar žeminami. Žmogaus teisės draudžia valstybinėms institucijoms ar pareigūnams bet kuriuo metu arba bet kokioje situacijoje sukelti tokią kančią. Tai vadinama nežmoniško ar žeminančio elgesio arba sunkiausiais atvejais – kankinimo – draudimu.

Vis dėlto tam tikri jūsų teisių apribojimai kančios nesukelia iš karto. 

pavyzdys Turite teisę į atitinkamą kameros apšvietimą, tačiau paprastai didelių nepatogumų nepatirtumėte vieną dieną praleidę prieblandoje. Tačiau keturis mėnesius negaunant pakankamai šviesos gali gerokai sutrikti emocinė būklė ar atsirasti regėjimo sutrikimo rizika.

Norint nustatyti, ar asmuo patyrė nežmonišką ar žeminantį elgesį ar net kankinimą, jis turi būti patyręs tam tikro minimalaus lygio kančią. Vien tik sukeltas nepatogumas, net jei tai truko tam tikrą laikotarpį, nebus laikomas nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimo pažeidimu. Todėl visada reikia įvertinti, ar tai buvo teisių suvaržymas ir ar tos situacijos poveikis asmeniui buvo toks stiprus, kad pažeidė jo teises.

Vertinimo kriterijai

Situacijos, kai sąlygos gali būti laikomos nežmoniškomis, o elgesys – žeminančiu, gali būti vertinamos skirtingai atsižvelgiant į tai patyrusius asmenis. Situacija, kuri vienam asmeniui yra visiškai normali, kitam gali būti žeminanti. Todėl kiekvieną individualią situaciją svarbu įvertinti atskirai, atsižvelgiant į elgesio savybes ir jį patyrusį asmenį, pagal šiuos dalykus:

  • Asmens amžius, lytis, sveikatos būklė ir kt.

pavyzdys  Sveikas suaugęs žmogus ilgą laiką praleisdamas šaltoje kameroje gali patirti nedidelių nepatogumų, tačiau silpnos sveikatos pagyvenusiam žmogui ilgesnį laikotarpį patirtas šaltis gali sukelti didelę kančią ir žalą.

pavyzdys Mėsa, tiekiama asmeniui be ypatingų mitybos poreikių, neturėtų sukelti pažeminimo. Tačiau, jei mėsa bus brukama asmeniui, kurio religiniai įsitikinimai draudžia ją valgyti, tai veikiausiai ne tik pažeistų laisvę išpažinti religiją, bet ir šį žmogų pažemintų bei sukeltų jam moralinių kančių.

  • Elgesio sąlygos, poveikis ir kt.

pavyzdys Be akivaizdžių priežasčių, tačiau tik vieną kartą tos pačios lyties pareigūno atliekamas viso kūno apieškojimas veikiausiai nebūtų žeminančio elgesio draudimo pažeidimas. Tačiau, jei toks kūno apieškojimas be aiškios priežasties būtų atliekamas ištisą mėnesį kiekvieną dieną, tai tikriausiai būtų ypač žeminantis elgesys. Taip pat vieną kartą atliktas viso kūno apieškojimas galėtų būti laikomas ypač žeminančiu, jeigu tai būtų atlikta viešai.

  • Elgesio trukmė, dažnumas ir kt.

pavyzdys Du žmonės laikomi ankštoje kameroje, kur vos telpa dvi lovos, bet jie didžiąją dienos dalį gali būti didesnėje bendroje patalpoje. Šiuo atveju nežmoniško elgesio draudimas tikriausiai nebūtų pažeistas. Tačiau, jei šie asmenys ilgesnį laikotarpį turėtų praleisti po 23 valandas per parą kameroje, kur nėra vietos atsisėsti ar žengti bent kelis žingsnius, jie veikiausiai patirtų didelių emocinių ir fizinių kančių. 

Jėgos naudojimas

Bet koks jėgos naudojimas griežtai ribojamas tam tikromis sąlygomis. Svarbiausia atminti, kad jėgą galima naudoti tik tada, kai tai būtina siekiant išvengti pavojaus ar užtikrinant tvarką. Apie šias sąlygas sužinokite skaitydami daugiau apie jėgos naudojimą.

Įprastai bet koks nebūtinas jėgos naudojimas laikomas nežmonišku, žeminančiu elgesiu ar net kankinimu. Net nedidelės fizinės jėgos naudojimas gali pažeisti žmogaus teises, jei taip reiškiama nepagarba žmogaus orumui.

Vertinant, ar asmens teisės buvo pažeistos dėl jėgos naudojimo, be minėtų bendrųjų kriterijų, svarbu įvertinti sulaikytojo ar kalinio elgesį, pavojaus lygį ir tai, ar naudojamos priemonės nebuvo perteklinės atsižvelgiant į asmens elgesį.  

pavyzdys Kelis kartus suduodant surakintam antrankiais sulaikytajam ar kaliniui, kuris perkeliamas į kitą pastatą tam fiziškai nesipriešina, būtų pažeistas nežmoniško elgesio draudimas. Tačiau sutramdant ir antrankiais surakinant sulaikytąjį ar kalinį, kuris mušasi su kitu kaliniu, nežmoniško elgesio draudimas veikiausiai nebūtų pažeistas. 

Jeigu valstybės pareigūno jėgos naudojimo padarinys buvo mirtis, skaitykite daugiau apie teisę į gyvybę.

Tyrimo pareiga

Pataisos įstaigos administracija ar kitos už jūsų sulaikymą atsakingos institucijos taip pat privalo užkirsti kelią visiems atvejams, kai pareigūnai, prižiūrėtojai ar asmenys gali su jumis elgtis nežmoniškai, jus žeminti ar net kankinti, o tokiems atvejams įvykus, tinkamai juos ištirti. Net ir tais atvejais, kai valstybė nėra tiesiogiai atsakinga už pažeidimus, ji turi tinkamai ištirti jūsų skundus dėl netinkamo elgesio ar nežmoniškų sąlygų ir neleisti tokioms situacijoms pasikartoti ateityje. Jei valstybė šios savo pareigos nevykdo, laikoma, kad ji pažeidė kankinimo ar nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimą. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma