Korespondencija ir apsilankymai

Jūs turėtumėte sugebėti išlaikyti ir palaikyti savo asmeninius ir šeimos santykius būnant pataisos įstaigoje, kaip įprastai. Jūs taip pat turite teisę be priežiūros prireikus susisiekti su savo advokatu ir valstybės institucijomis.

Teisė bendrauti

Pataisos įstaigos administracija turi užtikrinti, kad jums būtų suteikta galimybė bendrauti su savo šeima, draugais, advokatu, gydytoju ir kitais asmenimis. Bendravimas su išoriniu pasauliu apima laiškų, skambučių siuntimą ir apsilankymus.

Apribojimai

Jūsų bendravimas su asmenimis už pataisos įstaigos ribų gali būti apribotas saugumo sumetimais. Kai įstaigos administracija apriboja jūsų laisvę rašyti ar skambinti žmonėms už įstaigos ribų arba susitikti su savo šeima, turi būti pagrįstų tokių apribojimų priežasčių.

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje bus paaiškinta, su kuo ir kokiu būdu bei kaip dažnai turėtumėte turėti galimybę bendrauti ir kokios žmogaus teisės gali būti paveiktos šiuo atžvilgiu.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma