Sąlygos

Pataisos įstaigos sąlygos turi būti tokios, kad galėtumėte kuo geriau normaliai gyventi. Turi būti garantuotas minimalus gyvenimo lygis, kad būtų palaikoma jūsų fizinė ir psichologinė gerovė. Tai reiškia, kad būtina numatyti tokias pagrindines sąlygas kaip tinkama erdvė, šviesa, maistas, drabužiai ir higiena.

Nors įkalinimas apriboja žmogaus laisvę, kaliniai nepraranda savo žmogaus teisių ir išsaugo teisę gyventi įprastą gyvenimą, kiek tai yra įmanoma. Buvimas pataisos įstaigoje gali sukelti pažeidžiamumo jausmą. Todėl sąlygos pataisos įstaigoje neturėtų sukelti papildomų kančių arba prisidėti prie jų.

Tai reiškia, kad fizinės sąlygos, tokios kaip kameros erdvė ir temperatūra, turi būti tinkamos. Įstaigos darbuotojai taip pat turi aprūpinti pagrindiniais poreikiais, pvz., maistu, drabužiais, higiena, šviesa ir šviežiu oru.

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje bus paaiškinta, kokie yra minimalūs reikalavimai, siekiant užtikrinti jūsų fizinę ir psichologinę gerovę. Be to, paaiškinama, kaip netinkamos gyvenimo sąlygos gali pažeisti jūsų žmogaus teises, pavyzdžiui, nežmonišką ar žeminantį elgesį.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma