Apsaugos priemonės gydymo metu

Apsaugos priemonės turi būti taikomos tik tuomet, jei jos yra būtinos norint užtikrinti jūsų ar kitų asmenų saugumą gydymo metu.

Apsaugos priemonės, pavyzdžiui, apribojimai ar net fizinė jėga, gali būti taikomos tik tuo atveju, jei jos yra absoliučiai būtinos ir tik tol, kol jos yra būtinos. Šios priemonės neturėtų apriboti jūsų daugiau, nei reikia konkrečiai situacijai ir būklei.

Sąlygos ir reikalavimai

Yra tam tikros sąlygos ir reikalavimai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama, kai naudojamos bet kokiomis fizinio suvaržymo priemonėmis. Tai yra:

  • Ar yra kokių nors pavojų, reikalaujančių naudoti specialiąsias saugumo priemones?
  • Ar yra kitų, mažesnės prievartos būdų užtikrinti saugą ir tvarką?
  • Ar apribojimo ar kitokios apsaugos priemonės metodas yra tinkamas atsižvelgiant į padėtį ir asmenį?
  • Ar priemonė buvo naudojama tik tol, kol ji buvo būtina?

Ribos

Saugumo priemonės neturėtų būti taikomos tiems, kurie atlieka gydymą. Šios priemonės neturėtų pažeminti ar sužeisti.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Draudimas nežmoniškai ar žeminančiai elgtis

Tam tikrose situacijose dėl saugumo priemonių taikymo tai gali pažeisti nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimą.

pavyzdys Jei moteris sąrėmių metu prirakinama prie lovos, tai gali būti nehumaniškas ar žeminantis elgesys.

Tačiau saugumo priemonių poveikis jūsų fizinei ar psichinei būklei turi atitikti tam tikrą sunkumo laipsnį. Skaitykite daugiau kaip įvertinti ar jūsų teisės buvo pažeistos. 

Kaip pasiskųsti

Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, turėtumėte skųstis pataisos įstaigos administracijai. Skaitykite daugiau kaip pasiskųsti.