Tvarka ir saugumo priemonės

Turėtumėte gerbti pataisos įstaigos vidaus taisykles ir įsitikinti, kad nekenksite kitiems ar sau. Priešingu atveju jums gali būti taikoma drausminė atsakomybė, saugumo priemonės ar net jėga.

Pataisos įstaigos administracija yra atsakinga už įstaigos tvarkos palaikymą ir turi užtikrinti, kad visi kaliniai būtų saugūs. Todėl įstaigos darbuotojai konkrečiose situacijose gali taikyti drausminę atsakomybę, saugumo priemones ar naudoti jėgą prieš jus. Tačiau tai visada turi būti padaryta pagal įstatymą ir laikantis griežtų procedūrų.

Drausminė atsakomybė

Jei pažeidėte vidines taisykles, pataisos įstaigos administracija gali inicijuoti prieš jus drausminę procedūrą ir nubausti už taisyklių pažeidimą. Sunkiausia bausmė, kurią galite gauti, yra perkėlimas į vienutę.

Apsaugos priemonės ir jėgos panaudojimas

Įstaigos darbuotojai gali taikyti specialias saugumo priemones arba net jėgą prieš jus, jei tai būtina siekiant užtikrinti įstaigos tvarką ir užkirsti kelią bet kokiam pavojui jums ar kitiems kaliniams. Šie metodai gali apimti antrankius ar net šaunamuosius ginklus labai ekstremaliose situacijose. Tačiau šias priemones galima naudoti tik laikantis griežtų taisyklių ir tik tuo atveju, jei nėra kitokių, mažiau prievartos naudojančių būdų užtikrinti tvarką.

Bendras elgesys

Šios sankcijos ir priemonės leidžiamos tik konkrečiose situacijose, kurias sukėlė jūsų veiksmai ar elgesys. Jei vykdysite visas pataisos įstaigos vidaus taisykles, darbuotojai turėtų gerbti jūsų orumą ir žmogaus teises savo darbu ir elgesiu. Tai reiškia, kad įstaigos darbuotojai negali pakenkti kankindami ar nežmoniškai ar žeminančiai elgdamiesi, fiziškai ar žodžiu priekabiauti ar naudoti nereikalingą jėgą prieš jus. Įstaigos darbuotojai taip pat turi apsaugoti jus nuo kitų kalinių daromos žalos ar priekabiavimo. Sužinokite daugiau apie bendrą elgesį ir saugą.

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje bus paaiškintos pagrindinės drausminės atsakomybės, jėgos panaudojimo ir saugumo priemonių taikymo taisyklės.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma