Jėgos ir saugumo priemonių naudojimas

Turi būti paisoma jūsų žmogaus teisių, kai prieš jus taikomos saugumo priemones, pvz., kūno patikra, fiziniai apribojimai ir jėga.

Pataisos įstaigų pareigūnai gali naudoti tam tikras saugumo priemones, kad užtikrintų tvarką įstaigoje. Pavyzdžiui, jie gali apieškoti jūsų kūną arba naudoti fizinius apribojimus ar jėgą prieš jus. Šios priemonės gali būti naudojamos tik tuo atveju, jei yra pagrįstų priežasčių. Jėga neturi būti naudojama ar apsaugos priemonės neturi būti taikomos ilgiau, nei būtina.

Jei dėl saugumo priemonių atsirado traumų, jus turi apžiūrėti gydytojas.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma