Visiškai suprantama, kad be teisių jūs taip pat turite ir pareigų. Jūsų pareigos žmogaus teisių srityje atsiranda iš labai paprasto principo: jeigu jūs gerbiate kitus, kiti gerbs ir jus.

Pagarba kitiems

Jūs privalote gerbti kitus žmones – tuos, kurie yra šalia jūsų, ir visus kitus visuomenės narius. Pagarba gali reikšti keletą dalykų: būti tolerantiškam, nediskriminuoti, suteikti pagalbą, būti maloniam ir t. t. Toks elgesys su kitais iš esmės pagerina jūsų kasdienio gyvenimo aplinką.

Teisių derinimas

Besinaudodami savo teisėmis stenkitės neperžengti ribų ir nepažeisti kitų žmonių teisių. Tai nereiškia, kad esate suvaržomi ar kad jūsų teisės yra mažiau svarbios. Tačiau galite pamėginti suderinti savo interesus su kitų interesais taip, kad kiekvienas galėtų netrukdomai naudotis savo teisėmis.

pavyzdys Jeigu jūs nuspręsite pareikšti savo nuomonę socialiniais ar politiniais klausimais internete, nevartokite įžeidžiančių ar žeminančių posakių ir venkite asmeninių kaltinimų.

Bendradarbiavimas

Galiausiai, jeigu kam nors pasiskundėte dėl jūsų teisių pažeidimo, privalote bendradarbiauti. Dažniausiai, skundžiantis dėl žmogaus teisių pažeidimo, reikės parašyti vienokios ar kitokios formos oficialų skundą. Jūsų užduotis – kuo smulkiau paaiškinti, kas jums žinoma ir kas gali būti susiję su skundžiamu atveju. Jeigu jūsų skundą nagrinėjančioms institucijoms reikia daugiau informacijos, jūs turėtumėte būti suinteresuotas pateikti šios informacijos kuo daugiau. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma