Valstybė

Kadangi valstybė yra pagrindinis žmogaus teisių garantas, ji turi užtikrinti, kad šalyje žmogaus teisės būtų gerbiamos ir saugomos. Visos valstybės institucijos – teismai, teisėsaugos institucijos, savivaldybių institucijos ir kt. – priimdamos sprendimus ir vykdydamos savo veiklą, turi gerbti ir paisyti žmogaus teisių. Teismai taip pat gali peržiūrėti, ar valstybinių institucijų veiklos aktai nepažeidžia žmogaus teisių. Be to, Lietuvoje dirbantys nacionaliniai ombudsmenai – Kontrolieriai – prižiūri, kaip šalyje gerbiamos ir saugomos žmogaus teisės. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas gali peržiūrėti, ar įvairūs įstatymai ir kiti teisės aktai nepažeidžia žmogaus teisių nuostatų, deklaruojamų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. 

Skaitykite daugiau apie Kontrolierius.

Europos ir tarptautinės institucijos

Kartais, jeigu valstybė yra atsakinga už žmogaus teisių pažeidimus, jos nacionalinės gynybinės struktūros nepakanka problemai išspręsti. Būtent dėl to egzistuoja tarptautinės institucijos, kurios prižiūri ir realizuoja valstybių pareigas žmogaus teisių srityje. Tokios institucijos gali būti tarptautiniai teismai (kaip Europos Žmogaus Teisių Teismas) arba stebėsenos tipo institucijos (kaip Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą).

Skaitykite, į kurias institucijas galite kreiptis kaip privatus asmuo.

Organizacijos

Žmogaus teises taip pat stebi ir gina nacionalinės ir tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Dažniausiai tai yra privačios ne pelno siekiančios organizacijos, kurios dirba gindamos tam tikras teises skirtinguose lygmenyse, siūlo teisinę pagalbą žmogaus teisių pažeidimų aukoms ir/ar organizuoja informacines kampanijas. Daugelis nevyriausybinių organizacijų visame pasaulyje prisidėjo prie pokyčių kovojant su nepakankamu žmogaus teisių gynimu.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma