Žmogaus teises sudaro įvairios teisės ir laisvės. Šios teisės ir laisvės pagal tematiką gali būti padalytos į dvi pagrindines grupes: pilietines ir politines teises bei socialines ir ekonomines teises. Vis dėlto visos žmogaus teisės yra tarpusavyje susijusios – vienos teisės atėmimas gali turėti neigiamos įtakos kitomis teisėmis. 

Pilietinės ir politinės teisės

Pilietinės ir politinės teisės pirmiausia gina asmenis nuo valstybės galios ir neteisėto kišimosi į jų gyvenimus. Šios teisės iš esmės užtikrina jums galimybę bendruomenėje gyventi saugiai ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Taigi valstybė turi saugoti ir visapusiškai gerbti visas pilietines ir politines teises.

Ekonominės ir socialinės teisės

Ekonominės ir socialinės teisės garantuoja, kad kiekvienas žmogus gyventų tokiomis sąlygomis, kuriomis jis gali patenkinti savo pagrindinius ekonominius ir socialinius poreikius. Šios teisės labai glaudžiai susijusios su mūsų gerove. Valstybės privalo imtis reikiamų priemonių, kad ekonominės ir socialinės teisės būtų visiškai įgyvendintos.

Tačiau kai kuriais atvejais šių teisių apsauga ir užtikrinimas reikalauja daug išteklių, kurių kai kurios valstybės gali neturėti. Bet išteklių trūkumas nesuteikia valstybėms teisės nesiimti veiksmų arba juos nuolat atidėlioti ir vilkinti. Valstybės privalo apsaugoti ir užtikrinti šias teises aukščiausiu, koks tik įmanoma, standartu pagal savo turimus išteklius ir privalo demonstruoti pasiryžimą daryti pažangą siekiant geresnės apsaugos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma