laikinas sulaikymas ir suėmimas

Asmuo, įtariamas nusikalstamos veikos padarymu, gali būti sulaikomas ir suimamas. Tačiau laikino sulaikymo ir suėmimo procedūros turi būti teisėtos ir nepažeidžiančios žmogaus teisių.

Asmenį, kuris įtariamas nusikalstamos veikos padarymu, galima sulaikyti. Sulaikymo ir suėmimo pagrindai, galiojantys Lietuvoje, yra išvardyti Baudžiamojo proceso kodekse. Policija po sulaikymo gali laikyti jus areštinėje ne ilgiau kaip 48 valandas. Praėjus šiam terminui, policija privalo jus paleisti, arba, remiantis specialia teisėjo nutartimi, jums yra skiriamas kardomasis kalinimas (suėmimas).  

Laikinas sulaikymas, suėmimas ir žmogaus teisės

Žmogaus teisės saugo teisę į asmens laisvę ir saugumą. Taigi, neteisėtas ir savavališkas žmogaus sulaikymas ir suėmimas yra draudžiamas. Tai reiškia, kad policija privalo turėti teisėtą pagrindą jus sulaikyti ir suimti, ji privalo laikytis aiškiai reglamentuotų procedūrų ir elgtis su jumis pagarbiai. Laikino sulaikymo ir suėmimo metu  gali būti pažeistos tokios žmogaus teisės, kaip teisė į laisvę ir saugumą, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar kankinimų draudimas bei teisė į privatumą.  

Daugiau apie šį Gidą

Šioje atmintinėje aprašomos situacijos, kada jus gali sulaikyti ir suimti, procedūros, kurių privaloma laikytis, kaip su jumis turi būti elgiamasi ir kokie žmogaus teisių pažeidimai gali būti padaryti vienu ar kitu atveju šio proceso metu.  

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×