Jeigu esate sulaikytas, policijai neleidžiama jūsų atžvilgiu elgtis nežmoniškai ir žeminančiai. Sulaikydami jus pareigūnai negali naudoti bereikalingos ar perteklinės fizinės jėgos. Jie neturėtų naudoti prievartps apklausdami jus arba atlikdami kitus procesinius veiksmus jūsų sulaikymo metu. Be to, turite teisę į žmoniškas laikymo sąlygas ir, prireikus, teisę į medicininę priežiūrą.

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje aiškinama kaip su jumis turi būti elgiamasi ir kokios sąlygos jums turi būti sudarytos, taip pat aprašomos situacijos, kuriose gali būti pažeidžiamos jūsų žmogaus teisės.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma