Jeigu jus sulaikė, turite žinoti keletą svarbių savo teisių. Policija privalo jus informuoti apie šias teises. 

Svarbu žinoti, kad jūs turite teisę:

  • žinoti, dėl kokių priežasčių esate sulaikomi ir kuo esate kaltinami
  • atsisakyti duoti parodymus ir suteikti informaciją, kuri gali būti panaudota prieš jus teisme
  • turėti advokatą
  • pranešti apie sulaikymą artimiesiems, darbovietei, švietimo įstaigai ar konsulinėms įstaigoms

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje paaiškinamos šios teisės ir pateikiama informacija kada jums apie jas turi būti pranešta.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma