Niekas negali priversti jūsų teikti informaciją prieš save, net jei jūs ir esate kaltinamas labai sunkiais nusikaltimais. Lietuvoje policija turi pranešti jums apie tai jus sulaikydama arba kuo greičiau po jūsų sulaikymo.

Turite apgalvoti kiekvieną savo žodį, nes vėliau teisme ši informacija gali būti panaudota prieš jus. Tačiau jūs privalote suteikti teisingą informaciją apie savo tapatybę, t.y. nurodyti savo tikrąjį vardą ir pavardę. Taip pat jus gali apklausti ekspertas ir paimti reikiamus pavyzdžius, pvz., pirštų atspaudus ir DNR mėginį. 

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Jeigu jūs esate verčiamas kalbėti prieš savo valią arba liudyti prieš save, gali būti pažeista teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Skaitykite plačiau apie teisę atsisakyti duoti parodymus.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma