Jeigu esate sulaikytas esant pagrįstiems įtarimams, jus gali laikyti areštinėje ne ilgiau kaip 48 valandas. Per šį laiką procesui vadovaujantis prokuroras turi nuspręsti ar paleisti jus į laisvę, ar prašyti ikiteisminio tyrimo teisėjo išduoti leidimą jus suimti ir toliau varžyti jūsų laisvę. 

Jeigu jus sulaikė po to, kai buvote pripažintas įtariamuoju ir apklaustas tyrimo metu anksčiau, jus turi pristatyti ikiteisminio tyrimo teisėjui dar anksčiau. Daugiau apie tai galite skaityti Baudžiamojo proceso kodekse. Jeigu jūs buvote sulaikytas prasidėjus jūsų bylos teisminiam nagrinėjimui, jūs privalote būti pristatytas į teismą, kuris nagrinėja jūsų bylą. 

svarbu Procesui vadovaujantis prokuroras privalo pristatyti jus ikiteisminio tyrimo teisėjui arba teismui - jūs neturite prašyti prokuroro, kad jis tai padarytų. Nei policija, nei prokuroras pats negali nuspręsti dėl jūsų suėmimo ir tolesnio laisvės varžymo.

Ikiteisminio tyrimo teisėjas arba teismas gali nuspręsti toliau laikyti jus suimtą tik esant įstatyme nurodytiems pagrindams. Skaitykite plačiau apie suėmimo (kardomojo kalinimo) pagrindus.  

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Jeigu jūsų nedelsiant ir automatiškai nepristato ikiteisminio tyrimo teisėjui arba teismui, kol nesibaigė jūsų laikino sulaikymo terminas, gali būti pažeista teisė į asmens laisvę ir saugumą

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma