Lietuvoje galiojantys laikino sulaikymo pagrindai ir procedūra yra nurodyti Baudžiamojo proceso kodekse. Tačiau ne mažiau svarbu yra tai, kad policija šiais pagrindais nepasinaudotų netinkamai.

pavyzdys Jeigu policija žino, kad jūs neįvykdėte nusikaltimo, bet vis tiek norint išgauti iš jūsų informaciją jus sulaiko. 

Reikalavimai

Tam, kad galėtumėte įvertinti, ar jūsų laikinas sulaikymas galėjo pažeisti jūsų žmogaus teises, konkrečiai – teisę į laisvę ir saugumą, jūs turite atkreipti dėmesį į šiuos reikalavimus: 

  • Policija turi turėti pagrįstų įtarimų, kad jūs įvykdėte nusikalstamą veiką. Pagrįstas įtarimas reiškia, kad policija jau turi informacijos, kurios gali pakakti objektyviam stebėtojui nuspręsti, kad jūs galimai įvykdėte nusikalstamą veiką. Objektyvus stebėtojas yra, pvz., asmuo, kuris nėra su jumis susijęs ir nesuinteresuotas jus ginti.
  • Laikinas sulaikymas turi būti įvykdytas laikantis procedūros, kuri aprašyta Baudžiamojo proceso kodekse.
  • Policija ar kitos institucijos turi turėti tikslą jus patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl įtariamos nusikalstamos veikos. Jeigu tokio tikslo nėra, jūs negalite būti sulaikyti.
  • Nutarime dėl laikino sulaikymo turi būti aiškiai nurodyta, kokiu pagrindu ir kodėl jūs esate sulaikyti. 
  • Policija ar kitos valdžios institucijos negali jūsų priversti pasiduoti apgaule. Pavyzdžiui, pareigūnai negali kviesti jūsų atvykti į policijos komisariatą dėl kitų priežasčių ir tada jus sulaikyti. 
  • Sulaikymas turi būti iš tikrųjų būtinas. Pavyzdžiui, asmuo buvo pagautas tuo metu, kai bandė pavogti iš parduotuvės mobilųjį telefoną, o nesulaikius šio asmens, jis būtų pabėgęs ir vėliau jį būtų itin sunku rasti.
  • Jūs turite būti laikomas vietoje, skirtoje asmenims, kurie yra sulaikyti kaip įtariamieji nusikalstamų veikų padarymu. Lietuvoje tokia vieta yra areštinė – specialiai įrengtos policijos patalpos, skirtos laikinai sulaikytiems asmenims. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma