Suėmimas (kardomasis kalinimas)

Tam tikrose situacijose asmuo, kuris įtariamas baudžiamosios veikos padarymu, gali būti suimtas ir ikiteisminio tyrimo metu laikomas suėmimo vietoje. Tačiau asmuo turi būti suimtas teisėtai ir nepažeidžiant žmogaus teisių.

Suėmimas (kardomasis kalinimas) reiškia, kad jūs esate suimti, kol policija tiria nusikalstamą veiką, ir galite likti suimtas tol, kol vyks teismo procesas. Ar laikyti jus suimtus, sprendžia ikiteisminio tyrimo teisėjas. Taip pat jus gali suimti vos prasidėjus teismo procesui. Tokiu atveju sprendimą dėl jūsų suėmimo priima teismas, kuris nagrinėja jūsų bylą. Lietuvoje suimti asmenys laikomi tardymo izoliatoriuje. 

Jūs galite būti suimti ir laikomi tardymo izoliatoriuje, jeigu ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas yra įsitikinę, kad tam yra rimtas pagrindas. Pagrindai, leidžiantys laikyti jus suimtus, turi būti aiškiai nurodyti įstatyme. Lietuvoje jie yra įtvirtinti Baudžiamojo proceso kodekse

Suėmimo laikotarpiu jūs netenkate laisvės, todėl galite jaustis ypač bejėgiai ir pažeidžiami. Suėmimas laikomas griežčiausia ikiteisminio tyrimo saugumo priemonių forma. Todėl sprendimas dėl suėmimo turi būti argumentuotas ir pagrįstas.

Apie šį Gidą

Šis Gidas paaiškina, kodėl ir kaip jus gali suimti ir laikyti suimtus, aprašomos pagrindinės jūsų kaip suimtųjų teisės, kur jūs būsite laikomi ir kaip su jumis turi būti elgiamasi, taip pat kaip turi būti sprendžiamas jūsų paleidimo į laisvę klausimas. Gie taip pat paaiškinama, kaip jūs galite apskųsti visus su jūsų suėmimu susijusius klausimus. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma