Kas?

Lietuvoje suėmimas (kardomasis kalinimas) gali būti skiriamas iš karto ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Baigiantis suėmimo terminui, ikiteisminio tyrimo metu, prokuroras gali kreiptis į teismą su prašymu pratęsti suėmimą dar 3 mėnesiams. Jeigu jau prasidėjo jūsų bylos teisminis nagrinėjimas, dėl suėmimo pratęsimų nuspręs bylą nagrinėjantis teismas. Suėmimą galima pratęsti kelis kartus. Baudžiamojo proceso kodekse išsamiai paaiškinta, kaip ir kada galima pratęsti suėmimą. 

Dalyvavimas

Jūs turite teisę atvykti pas ikiteisminio tyrimo teisėją arba į teismą, kai nagrinėjamas jūsų suėmimo būtinumo klausimas. Jeigu jūs esate suimtas ilgiau negu 6 mėnesius, nagrinėjant jūsų suėmimo klausimus, visada privalo dalyvauti jūsų advokatas. Jeigu jūs dalyvaujate posėdyje, jūs turite teisę išdėstyti savo argumentus, pavyzdžiui, kodėl jus reikėtų paleisti į laisvę. Posėdyje turi būti leidžiama dalyvauti ir jūsų advokatui, kuris padėtų jums nagrinėjant suėmimo klausimą. Jeigu jūs nesuprantate ir/ar nekalbate lietuviškai, ikiteisminio tyrimo teisėjas arba teismas privalo pakviesti į posėdį valstybės apmokamą vertėją.

Pagrįstas sprendimas

Ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas turi išnagrinėti visus faktus už ir prieš jūsų suėmimo pratęsimą. Teisėjai turi tai padaryti labai atidžiai ir kruopščiai. Ikiteisminio tyrimo teisėjas privalo priimti visapusiškai pagrįstą sprendimą, ypač jeigu jis nusprendė toliau laikyti jus suimtus. Tai reiškia, kad sprendime turi būti labai aiškiai išdėstyti pagrindai, kuriais remiantis jūs toliau liksite suimti, ir kodėl tai tebėra būtina šioje baudžiamojo proceso stadijoje. Pagrindai negali būti paviršutiniški, bendriniai arba pakartojantys tuos pačius motyvus, kuriais remtasi ankstesni suėmimo būtinumo peržiūrėjimuose.

Kuo ilgiau jūs laikomi suimti, tuo svaresni ir išsamesni turi būti jūsų suėmimo pratęsimo motyvai. Jeigu jūs nesuprantate lietuviškai, teismas nedelsdamas turi pateikti jums sprendimo vertimą jums suprantama kalba.

Savalaikis sprendimas

Žmogaus teisių standartai reikalauja, kad jūsų suėmimo teisėtumo klausimas būtų išspręstas kuo skubiau. Tai reiškia, kad ikiteisminio tyrimo teisėjas arba teismas turi kruopščiai ir be reikalo neatidėliodamas išnagrinėti jūsų prašymą. Priimdamas nutartį dėl jūsų suėmimo, ikiteisminio tyrimo teisėjas ir teismas turi laikytis Baudžiamojo proceso kodekse nustatytų terminų.

Apskundimas

Jūs turite teisę apskųsti nutartį dėl jūsų suėmimo pratęsimo. Skundą galite pateikti, jeigu manote, kad buvo padaryta fakto ar teisės klaidų arba buvo nepaisoma jūsų žmogaus teisių. Labai svarbu paduoti skundą per nustatytą terminą – per 20 dienų nuo skundžiamo sprendimo priėmimo. Apskundimo procedūra ir terminas turi būti nurodyti jūsų sprendime dėl suėmimo. Jie taip pat yra nurodyti Baudžiamojo proceso kodekse

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Jeigu jums nebuvo suteikta galimybe dėl suėmimo būtinumo peržiūros arba jei peržiūrėjimo procedūra neatitiko aprašytų reikalavimų, gali būti pažeista teisė į asmens laisvę ir saugumą.  

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma